Kolarze wracają na Ziemię Hrubieszowską

W dniach 29 maja – 03 czerwca 2007 roku, m.in. na drogach powiatu hrubieszowskiego, przeprowadzony zostanie 51 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Orlików” Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej.

Reklamy

Wyścig rozpocznie się 29 maja br. o godzinie 17.45 w Hrubieszowie. Po uroczystym otwarciu, rozegrany zostanie PROLOG – jazda drużynowa na czs ulicami miasta, na trasie długości 7 km.

I ETAP wyścigu – 148 km, przeprowadzony zostanie w dniu 30 maja br. na trasie Hrubieszów -Tyszowce – W.Łabuńska – Tomaszów – Krasnobród – Jacnia – Żdanów -Wólka Panieńska – Kalinowice – Zamość – Miączyn – Werbkowice – Hrubieszów.

Reklamy

W ostatnim dniu pobytu kolarzy na Ziemi Polskiej rozegrany zostanie II ETAP – jazda indywidualna na czas, trasa Horodło- Horodło (długość trasy 15 km) oraz III ETAP wyścigu – 137 km, na trasie Hrubieszów – Teratyn – Kraśniczyn – Skierbieszów – Zamość (obwodnica tomaszowska) – Miączyn – Rogów – Grabowiec – Trzeszczany – Hrubieszów.

Pierwszego dnia czerwca kolarze przez przejście Zosin – Ustiług, przemieszczą się na Ukrainę gdzie przeprowadzone zostaną kolejne trzy etapy wyściugu. IV ETAP – 140 km, na trasie Włodzimierz Wołyński – Łuck, V ETAP – 140 km, na trasie Łuck – Tarnopol i VI ETAP – także na długości 140 km, na trasie Tarnopol – Tarnopol.

Uroczyste zakończenie wyścigu odbędzie się w Tarnopolu, w dniu 03 czerwca br. o godzinie 14-tej.

Organizatorzy wyścigu, którymi są Rada Główna Zrzeszenia LZS, Ukraińska Federacja Kolarska, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie i Urząd Miejski Hrubieszów zaprosili do udziału w wyścigu pięcioosobowe drużyny kolarskie „Orlików” z Rosji, Ukrainy i Polski.

tekst
Zdzisław Kosakowski