Kolejna impreza biegowa Solidarności w Lublinie!

W sobotę 1.06.2013 r. odbędą się XXI MIĘDZYNARODOWE BIEGI SOLIDARNOŚCI „LUBELSKI LIPIEC 1980” . Tym razem organizatorzy wydłużyli trasę w biegu głównym do półmaratonu, który nawiązuje do cyfry kolejnego biegu. Oprócz biegu głównego organizatorzy jak zwykle zapraszają dzieci, młodzież, studentów, niepełnosprawnych i Vipów na krótszych dystansach, o czym w regulaminie. Poniżej regulamin biegów, nieco z historii biegających z Hrubieszowa oraz propozycja wyjazdu.

Reklamy


Regulamin

XXI MIĘDZYNARODOWY BIEG SOLIDARNOŚCI

„LUBELSKI LIPIEC 1980”

1 czerwca 2013 r.


REGULAMIN IMPREZY


ORGANIZATORZY

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Fundacja „Ruch Solidarności Rodzin”, Krajowe Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”, Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Lublinie oraz sponsorzy.


CEL IMPREZY

– popularyzacja biegów masowych jako ogólnodostępnej formy rekreacji,

– upowszechnianie wśród młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych,

– upamiętnienie 33 rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 i powstania NSZZ „Solidarność”,

– promocja Lublina i Ziemi Lubelskiej.


PÓŁMARATON – ŚWIDNIK-LUBLIN

trasa – Świdnik – Lublin, dystans 21,097 km

– start – godz. 12:00, Port Lotniczy Lublin,

– meta – stadion MKS Start Lublin

– trasa ulicami: Narzędziowa, Elektryczna, Kuźnicza, Budowlana, Fabryczna, Strażacka, Lotników Polskich, Niepodległości, Wyszyńskiego, Racławicka, Kusocińskiego, Olimpijczyków, Krępiec – Spokojna, Krępiec II – Jarzębinowa, Sosnowa, wlot na drogę serwisową S-17 kierunek Lublin, Świdnik wjazd na eskapadę nad trasą S-17 kierunek Lublin, droga serwisowa S-17 Piasecka, Dr. Męcz. Majdanka, Rondo Lubelskiego Lipca ’80, al. Zygmuntowskie, Piłsudskiego.

– bieg będzie rozegrany przy ograniczonym ruchu drogowym, zawodnicy będą korzystać z prawego pasa jezdni,

– trasa będzie zabezpieczona przez policję oraz służbę porządkową organizatora,

kategorie

– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet

– kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet

I – do 35 lat

II – 36-55 lat

III – powyżej 55 lat

zgłoszenia

– w biegu mogą startować osoby zrzeszone i niezrzeszone,

– wymagane są aktualne badania lekarskie, zawodnicy nie posiadający aktualnych badań startują na własną odpowiedzialność,

– zapisy w formie elektronicznej na stronie www.polmaratonsolidarnosci.pl i w biurze zawodówod 15 do 29 maja 2013 r. lub w dniu zawodów na miejscu startu, w godz. 10:00-11:00.

nagrody

– w klasyfikacji generalnej za zajęcie miejsc I-III nagrody pieniężne, za zajęcie miejsc IV-V nagrody rzeczowe

I – 1000 zł

II – 700 zł

III – 400 zł

– w kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc I-III nagrody rzeczowe

– każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy dyplom

– po zakończeniu biegu zostanie przyznana nagroda dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z Lubelszczyzny

– nagroda dla najlepszego związkowca NSZZ „Solidarność”


informacje dodatkowe

– zawodnicy z Lublina zostaną dowiezieni na start autokarem podstawionym o godz. 9:00 na parkingu obok stadionu MKS Start (przy stacji paliw),

– w przypadku zgłoszenia mniej niż 8 osób do kategorii biegowej organizator zastrzega sobie prawo dołączenia zawodników do niższej kategorii wiekowej,

– wręczanie nagród sukcesywnie po zakończeniu biegu w poszczególnych kategoriach.

– pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane przez Sędziego Głównego. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

– dokonując zgłoszenia zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.


BIEGI ULICAMI LUBLINA

BIEG VIP-ów, BIEG STUDENTÓW, BIEG MŁODZIEŻY, BIEG NIEPEŁNOSPRAWNYCH

trasa – ulicami Lublin, dystans ok. 2,5 km

– start – pl. Łokietka (ul. Królewska, ul. Kard. St. Wyszyńskiego, ul. Zamojska, Stary most na Bystrzycy, Rondo Lubelski Lipiec 80 i Aleje Zygmuntowskie)

– meta – stadion MKS Start Lublin

– bieg będzie rozegrany przy zamkniętym ruchu drogowym

– trasa będzie zabezpieczona przez policję oraz służbę porządkową organizatora


program

– godz. 9:00 – zbiórka na pl. Łokietka w strojach sportowych

– godz. 9:15 – złożenie kwiatów pod pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki

– godz. 9:30 – start biegu Vip-ów

– godz. 9:40 – start biegu studentów

– start biegu młodzieżowego:

– godz. 9:50 – I bieg – chłopcy szkoły ponadgimnazjalne

– godz. 10:00 – II bieg – dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne

– godz. 10:15 – III bieg – chłopcy gimnazjum

– godz. 10:25 – IV bieg – dziewczęta gimnazjum

– godz. 10:40 – V bieg – chłopcy szkoły podstawowe, klasy 4-6

– godz. 10:50 – VI bieg – dziewczęta szkoły podstawowe, klasy 4-6


zgłoszenia

– bieg studentów – prawo startu mają studenci uczelni wyższych. Zawodnicy zobowiązani są posiadać ważną legitymację studencką i badania lekarskie, za co ponoszą odpowiedzialność.

– bieg młodzieżowy – prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. Startujący zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie, za co odpowiedzialność ponoszą zgłaszający (szkoły, rodzice, opiekunowie).

– zgłoszenia zbiorowe (w formie pisemnej z podziałem na kategorie) oraz indywidualne przyjmowane będą w biurze zawodów od 15 do 29 maja 2013 r. Nie będą przyjmowane zgłoszenia w dniu zawodów!


nagrody

Dla studentów przewidziano nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-5 w kategoriach K i M.

Dla młodzieży przewidziane są nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-10 w poszczególnych kategoriach.

Dla startujących w biegu VIP-ów przewidziano nagrody niespodzianki.

Wręczanie nagród sukcesywnie, po zakończeniu biegu w poszczególnych kategoriach.


BIEG NIEPEŁNOSPRAWNYCH

trasa – ulicami Lublin, dystans ok. 2,5 km

– start – pl. Łokietka (ul. Królewska, ul. Kard. St. Wyszyńskiego, ul. Zamojska, Stary most na Bystrzycy, Rondo Lubelski Lipiec 80 i Aleje Zygmuntowskie)

– meta – stadion MKS Start Lublin

– bieg będzie rozegrany przy zamkniętym ruchu drogowym

– trasa będzie zabezpieczona przez policję oraz służbę porządkową organizatora

start – godz. 10:55

zgłoszenia – zapisy przyjmowane w biurze zawodów od 15 do 29 maja 2013 r.

Nie będą przyjmowane zgłoszenia w dniu zawodów!


nagrody – za zajęcie miejsc 1-5 w kategorii K i M przewidziane są nagrody rzeczowe

BIEGI NA BIEŻNI STADIONU MKS START LUBLIN

BIEG KRASNALI

miejsce – bieżnia MKS Start Lublin, al. Piłsudskiego 22

dystans – 150-300 m

start – od godz. 11:15

zapisy – na płycie stadionu w dniu zawodów od godz. 10:00

Bobas – rocznik 2009 i młodsi dystans – 150 m

Śpioch – rocznik 2008 – dystans 200 m

Skrzat – rocznik 2007 – dystans 250 m

Krasnal – rocznik 2006 – dystans 300 m

nagrody – za zajęcie miejsc 1-10 w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe.

Uwaga, dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej. Opiekun bierze odpowiedzialność za stan zdrowia zawodnika.


BIEG MŁODZIKÓW

miejsce – bieżnia MKS Start Lublin, al. Piłsudskiego 22

dystans – 350 m

start – od godz. 11:45

zapisy – w biurze zawodów od 15 do 29 maja 2013 r. oraz na płycie stadionu w dniu zawodów od godz. 10:00.

– godz. 11:45 – szkoły podstawowe, klasa I

– godz. 12:00 – szkoły podstawowe, klasa II

– godz. 12:15 – szkoły podstawowe, klasa III

nagrody – za zajęcie miejsc 1-10 w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe.

Uwaga, dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej. Opiekun bierze odpowiedzialność za stan zdrowia zawodnika.


BIEG NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEDSZKOLAKÓW Z OŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dystans 150 m.

Biegi rozpoczną się po zakończeniu Biegu Młodzików na bieżni MKS Start Lublin. Zapisy dzieci przez rodziców w dniu zawodów od godz. 10.30 na płycie stadionu. Uwaga, dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej. Opiekun bierze odpowiedzialność za stan zdrowia zawodnika. Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody.


BIURO ZAWODÓW

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność,

Lublin ul. Królewska 3, niski parter,

tel. 81/ 5320811, w 41 fax. 81/ 5323301, e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl

Nie przyjmujemy zapisów w dniu zawodów!


WAŻNE

– dokonując zgłoszenia zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

– protesty dot. wyników w formie pisemnej przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane przez Sędziego Głównego. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy dyplom i koszulkę, słodycze i wodę mineralną

Dla opiekunów ze szkół najliczniej reprezentowanych w Biegu organizatorzy ufundują atrakcyjne nagrody.

Wręczenie nagród odbywać się będzie sukcesywnie po zakończeniu biegu w poszczególnych kategoriach


Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Na zakończenie imprezy po biegu głównym odbędzie się losowanie atrakcyjnych nagród spośród wszystkich uczestników biegu młodzieżowego obecnych na stadionie. Nagrodę odbiera osobiście wylosowany zawodnik. W przeciwnym wypadku nagroda przechodzi na kolejnego wylosowanego.


Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w interpretacji zapisów regulaminowych.

Pełne wyniki zostaną opublikowane w Internecie na stronie:

www.solidarnosc.org.pl/lublin

oraz www.polmaratonsolidarnosci.plW ubiegły roku – 2012 hrubieszowskie akcenty!

Dnia 2.06. w Biegach Solidarności w kategorii Vipów zwyciężył Piotr Kitliński, w biegach gimnazjalistów Wiktoria Ciesielczuk była 10, a Michał Kitliński 11.


W roku 2011

4.06. na trasie Świdnik – Lublin rozegrano XIX Międzynarodowy Bieg Solidarności” Lubelski Lipiec1980”, w którym Artur Kern z hrubieszowskiej Unii wywalczył 2 pozycję, a nauczycielka ZS nr 4 w Hrubieszowie Małgorzata Muzyczuk 11-te, wygrywając swoją kategorię wiekową.

 

W 2010 r.

5.06 w Lublinie, pomimo długiego weekendu w XVIII Międzynarodowych Biegach Ulicznych NSZZ „Solidarność”. Jako pierwsi wystartowali Vipowie i tu znakomicie spisał się pochodzący z Hrubieszowa Piotr Kitliński, obecnie mieszkający w Lublinie przekraczając metę jako drugi. Ale jeszcze większa pochwała należy się dla hrubieszowskiego działacza Solidarności Roberta Łukasiewicza, który pomimo nawału pracy zawodowej i społecznej, oraz kłopotów rodzinnych wywalczył znakomitą 5. pozycję. Wśród pań 2. miejsce wywalczyła zdobywczyni Korony Maratonów, członkini Zarządu NSZZ „Solidarność” przy ZS nr 4 w Hrubieszowie Małgorzata Muzyczuk. Wystartował w tym biegu i niżej podpisany, czyli Prezes Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie, od razu zajmując swoją ostatnio ulubioną pozycję, którą utrzymał do mety. Otrzymując jak każdy kończący bieg dyplom ukończenia, koszulkę sportową., batona i napój. Należy podziwiać również rodzinę państwa Ciesielczuków, którzy widząc, że ich dziewczyny lubią biegać, nie zwracając uwagę na koszty, dowożą ich do różnych miejscowości, gdzie rozgrywane są zawody biegowe. W Lublinie Wiktoria Ciesielczuk będąca o rok młodszą od rywalek wywalczyła wysokie, dodatkowo nagradzane 10 miejsce. Jej siostra Natalia w innym biegu była nieco dalej. Również młodszy o rok od rywali syn wspomnianego wyżej Piotra, Michał Kitliński wywalczył wśród kilkuset rywali wysoką 7. pozycję (rok wcześniej był 15).

 

W 2009 r.

6.06  w Lublinie odbyły się 17 Międzynarodowe Biegi Solidarności dla uczczenia wydarzeń Lubelskich „Lipiec – 1980” . Doskonale w biegu głównym spisali się „weterani” hrubieszowskich biegaczy oraz „Strzelcy” z Hrubieszowa, którzy pokonali trasę w strzeleckim umundurowaniu. Bieg główny 12,5 km2.Kern Artur3 9.44 3.Jabłoński Artur (obaj Unia Hrubieszów) 40.19min., 69. Flunt Grzegorz 69.55., 70. Zachaj Jakub obaj JS 2020 Hrubieszów 69.55, Kobiety – 8. Muzyczuk Małgorzata (ZSZ 4 Hrubieszów) 69.21, Bieg Vipów 2,5 km 3.Łukasiewicz Robert przew . „S” Oddział Hr., dz. 1996 i mł. SP: 3.Zebzda Monika ZS w Horodle, chł. 1996 i mł. 15 Michał Kitliński.

 

W 2008 r.

7 VI odbyły się XVI – te Międzynarodowe Biegi Solidarności „Lubelski Lipiec 80”. Bieg główny został rozegrany na trasie ze Świdnika do Lublina i wynosił 12,5 km. W kategorii mężczyzn 4 pierwsze miejsca zajęli zawodnicy z Ukrainy i Białorusi, osiem sekund za czwartym do mety dobiegł reprezentujący Unię Hr., nauczyciel z Horodła Artur Jabłoński osiągając metę w 40,06 min. Na 14 – tym miej. został sklasyfikowany zawodnik Unii – Łukasz Lipski w czasie 48:43 min., ale do dekoracji stanął na podium, zajmując 2 miejsce w kat. do 25 lat. Wśród kobiet wygrała ex – rekordzistka Świata na dystansie 3000 m. z przeszkodami Justyna Bąk reprezentująca Piętkę Katowice, za nią trzy Ukrainki, na 7 – mym miejscu do mety dotarła nauczycielka ZS nr 4 w Hr. Małgorzata Muzyczuk w czasie 60:47 min., ale w kategorii powyżej 46 lat okazała się najlepsza. Jako pierwsi do biegu, po ogłoszeniu celów zawodów przez lubelskiego Klikona i wystrzale z pistoletu Prezydenta Miasta Lublina wyruszyła kategoria Vipów, mając do pokonania dystans 2500 m. W tej grupie świetnie spisał się działacz NSZZ „Solidarność” w Hr., jednocześnie członek Zarządu MKS „Unia” w Hr. p. Robert Łukasiewicz, zajmując 2 miej., M. A. Kitliński był 14. Na tej samej trasie prezentowali się uczniowie z różnych grup szkół. Najlepiej spisała się wśród gimnazjalistek Majka Hojda z G. 2 w Hr., która do mety dobiegła na I miejscu, za co otrzymała oprócz trofeów sportowych, rower górski. Albert Załuski z G w Horodle był 10 – ty. W kat. szkół średnich, w grupie chł. jako 2 na mecie finiszował Łukasz Krakowiak z ZS 3 w Hr, niedaleko za nim, bo na 5 pozycji zanotowano jego kolegę szkolnego Adriana Mielniczuka. Były również licznie obstawione biegi przedszkolaków, w kategorii „Krasnale” (rocznik 2001) Oliwia Ciesielczuk z Hr. zajęła 5 pozycję na dystansie 300 m, z czego cieszyli się obecni na zawodach rodzice.

itd.

 


Uwaga!

A może Oddział NSZZ Solidarność w Hrubieszowie zorganizuje na w/w zawody bezpłatny wyjazd chętnych do współzawodnictwa, właśnie pod kierownictwem p. Roberta Łukasiewicza.

 


Najbliższe biegi w naszym zasięgu:

9.05. KOVEL – Biegi Zwycięstwa

12.05. Biała Podlaska Piknik Biegowy 10 km

18.05. Hajnówka półmaraton

23.05. Krasnystaw X Eurobiegi K-2,9km; M-5km

26.05. HRUBIESZÓW – BG 4,2km

26.05. CHODEL – BG 5km przełaj

26.05. I Bieg Ariański z Wojciechowa do Miłocina 7 km

1.06. XXI Biegi Solidarności Lublin BG – półmaraton

2.06. URSZULIN – 5km K, 10km M

2.06.CHEŁM ok. 7km

8.06. MARATON LUBELSKI

29.06.2013 Adamów k/Łukowa półmaraton

 


Opracował – Marek A. Kitliński (mak)

Na zdjęciu – Od lewej: Artur Jabłoński, Marek A. Kitliński, Małgorzata Muzyczuk i Artur Kern wielokrotnie udanie rywalizowali w biegach „Solidarności” w Lublinie.