Kontrowersje wokół odznaczeń z okazji 90-lecia LZPN dla hrubieszowskich trenerów i działaczy

Okazuje się, że kontrowersje wokół odbytej w dniu 14 grudnia br. w Lublinie Gali Jubileuszowej z okazji 90-lecia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej są obecne także w hrubieszowskim środowisku piłki nożnej. Konkretnie dotyczą osób z Hrubieszowa, uhonorowanych bądź nie uhonorowanych odznaczeniami PZPN.

Reklamy

W związku z powyższym w imieniu zarządu klubu wyjaśniam co następuje.

Pierwotna lista kandydatów do odznaczeń przygotowana przez zarząd klubu zawierała 10 nazwisk i znaleźli się na niej: Mirosław Szuper, Mirosław Nowak, Marian Cisło, Sławomir Kiełbowicz, Leszek Kulczyński, Zbigniew Lebiedowicz, Bronisław Borsukiewicz, Marek Pietrusiewicz, Marek Zając i Kazimierz Małyska.

Reklamy

Po weryfikacji powyższej listy w oparciu o ewidencję odznaczeń prowadzoną przez LZPN, wnioski o nadanie odznaczeń sporządzono i przesłano w dniu 26 lipca br. do ZOZPN dla 6 osób, tj.:

1. Na Srebrną Honorową Odznakę PZPN

    Zbigniew Lebiedowicz

2. Na Złotą Honorową Odznakę LZPN

    Bronisław Borsukiewicz

    Mirosław Nowak

    Kazimierz Małyska

3. Na Srebrną Honorową Odznakę LZPN 

    Marek Zając

    Sławomir Kiełbowicz

Jak wynika z informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym od Jerzego Dumbala Przewodniczącego Komisji d/s Odznaczeń LZPN oraz Stanisława Pryciuka Wiceprezesa Zarządu LZPN, Prezesa Zarządu ZOZPN, wszystkim w/w osobom wnioskowane przez zarząd klubu odznaczenia zostały przyznane i będą wręczane przy stosownych okazjach.

Jednocześnie Prezes Pryciuk poinformował mnie, że Złota Honorowa Odznaka PZPN została przyznana trenerowi Andrzejowi Jaworskiemu na wniosek Rady Trenerów LZPN.


Zdzisław Kosakowski

Prezes Zarządu Klubu


źródło: mksuniahrubieszow.pl

fot. Andrzej Swacha