Kurs instruktorów sportu

HrubieszówZamość

Reklamy

Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej planuje organizację KURSU INSTRUKTORÓW SPORTU – część ogólną i specjalistyczną (piłka nożna).

Kurs ogólny respektowany jest we wszystkich dyscyplinach sportu. Jego zaliczenie wymagane jest przy dopuszczeniu do części specjalistycznej.

Świadectwo ukończenia kursu ogólnego ważne jest przez okres 2 lat.

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci AWF.

***

Wymagania

– minimum średnie wykształcenie

***

Zainteresowanych prosimy o jak najszybsze składanie ankiet, które dostępne są na stronie www.zozpn.pl do biura ZOZPN osobiście, faksem (084) 638-62-40 w godz. 8-16, bądź listownie na adres
ZOZPN
ul. Królowej Jadwigi 8,
22-400 Zamość.

W ankiecie prosimy o zaznaczenie rodzaju kursu.
Inne szczegóły zostaną podane po zebraniu ankiet.

Ze sportowym pozdrowieniem
Sekretarz Biura ZOZPN
/-/ mgr Andrzej Swacha

Hrubieszow 2009-01-08