Kurs sędziów piłki nożnej

Zamość

Reklamy

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów ZOZPN w Zamościu informuje, iż organizuje kurs sędziów piłki nożnej.

***

Warunki uczestnictwa w kursie:

wiek minimum 18 lat
wykształcenie minimum średnie
brak przeciwwskazań zdrowotnych
sprawność fizyczna
zainteresowanie piłką nożną

Rozpoczęcie kursu planowane jest na grudzień 2008. Kurs jest bezpłatny.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres

Okręgowe Kolegium Sędziów ZOZPN
ul. Królowej Jadwigi 8
22-400 Zamość
tel/fax 084 638-62-40

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pod w/w numerem telefonu Kol. Andrzej Swacha kom. 0607-357-517

Z poważaniem
Sekretarz Biura ZOZPN
/-/ mgr Andrzej Swacha