Kwietny Bieg 2016

W środę 10 czerwca 2016 roku (piątek) odbył się “Kwietny Bieg”. Rozpoczął się na granicy miejscowości Gołębie i Prehoryłe, a zakończył się na granicy miejscowości Kryłów i Kosmów. Trasę o długości około 8 km pokonało ok. 150 osób.

Reklamy


“Kwietny Bieg”, upamiętnia pierwszą pielgrzymkę Papieża Jana Pawła II do Polski.

 

Uczestnicy „Kwietnego Biegu” 2016:

  • reprezentujący Wójt Gminy Mircze – Martę Małyszek – pracownicy Urzędu Gminy Mircze – Pan Piotr Guzina i Pani Agnieszka Mielniczuk,
  • z Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu – 30 uczniów wraz z opiekunami – Zastępcą Dyrektora SZS w Mirczu – Panią Agnieszką Marciniuk, Zastępcą Dyrektora SZS w Mirczu – Panią Joanną Kawałek oraz nauczycielami – Panem Waldemarem Klajdą i Joanną Reder;
  • ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie – 7 uczniów wraz z opiekunem – nauczycielem Panem Andrzejem Lizunem;
  • z Zespołu Szkół w Kryłowie – 88 uczniów wraz z opiekunami – Dyrektorem ZS w Kryłowie – Panem Janem Baryłą, Zastępcą Dyrektora ZS w Kryłowie – Aleksandrą Wieczorek, nauczycielami: Panią Zofią Chodźko, Panią Agnieszką Kłodą, Panią Agnieszką Daniluk, Panią Renatą Wilczewską, Panem Piotrem Kłodzińskim, Panią Iwoną Ostrowską, Panią Teresą Martyniuk, Panią Magdaleną Martyniuk, Panią Anną Mazur, Panią Eweliną Gazda, Panią Barbarą Barańczuk.

 

Każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział w Kwietnym Biegu oraz poczęstunek, który ufundowany został przez Wójta Gminy Mircze.

Organizatorzy Kwietnego Biegu składają serdeczne podziękowania dla kierowców – Pana Marka Kuropatwy i Pana Wiesława Ożarowskiego, dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Kryłowie i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie za pilotowanie oraz dbanie o bezpieczeństwo uczestników Kwietnego Biegu.

 

 

Informacja: ZS w Kryłowie

Zdjęcia: SZS w Mirczu