Kwietny Bieg dla Papieża Jana Pawła II

Hrubieszów Ruszyli dookoła Polski 26 V 2009 r. ze Starego Sącza, biegną wokół Polski blisko granic, przebiegli również przez Gminy: Dołhobyczów, Mircze, Hrubieszów i Horodło z powiatu hrubieszowskiego, tak wyszło, że w godzinach nocnych. Sztafeta zakończy swój bieg 10 VI 2009 r. w Starym Sączu. Razem 3530 km.

Reklamy

***

Ze strony internetowej Gminy Dołhobyczów:

Reklamy

VI KWIETNY BIEG

Nasz bieg na etapie 31,50 km rozpoczęliśmy o godzinie 23.40 w chłodną pochmurną noc. Na szczęście nie padało. Szarfę przejęliśmy od uczestników z Gminy Ulhówek w miejscowości Wasylów – Setniki na granicy Gmin. Bieg rozpoczęliśmy z pełnym zabezpieczeniem służby medycznej, policji, straży granicznej i straży pożarnej.

Nasz zespół stanowili w większości uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z Dołhobyczowa, Hulcza i Przewodowa, sołtysi z Horodyszcza i Kadłubisk, uczniowie Zespołu Szkół w Dołhobyczowie i osoby indywidualne

Dzięki sprawnej organizacji i dobremu tempu biegu nadrobiliśmy stracony czas i przybyliśmy na metę o czasie. Służby porządkowe zgodnie z planem zabezpieczeń wykonywały swoja pracę wzorowo i bardzo przyczynili się do wypełnienia myśli przewodniej Kwietnego Biegu.

Dla mieszkańców naszej przygranicznej Gminy można powiedzieć, że bieg stał się już tradycją i wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród uczestników i widzów.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i w bieg serdecznie dziękujemy, do zobaczenia za rok.

Zdjęcia >>

***

Ze strony internetowej Gminy Mircze

KWIETNY BIEG

W dniu 29 maja 2009 r. w godzinach nocnych (02:35) na terenie gminy Mircze, odbyła się sztafeta pod nazwą “Kwietny Bieg”, upamiętniająca pierwszą pielgrzymkę Papieża Jana Pawła II do Polski. Łączna trasa biegu wynosiła 6,7 km. Bieg rozpoczął się na granicy gmin Dołhobyczów i Mircze około godziny 02:35 przekazaniem symbolicznej biało-czerwonej szarfy przez Wójta Gminy Dołhobyczów Józefa Demendeckiego , Wójta Gminy Mircze Lecha Szopińskiego . W biegu wzięło udział około 40 osób. Byli to uczniowie, nauczyciele oraz rodzice z Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich i Publicznego Gimnazjum w Kryłowie. Około godziny 03:13 uczestnicy biegu dotarli do miejscowości Kosmów, gdzie nastąpiło przekazanie szarfy Sekretarzowi Gminy Hrubieszów Tomaszowi Zającowi. Po ukończonym biegu wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek. Nad bezpieczeństwem uczestników biegu czuwała Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie. Wszystkim uczestnikom oraz osobom, które pomogły w zorganizowaniu biegu i czuwały nad jego bezpieczeństwem serdecznie dziękujemy. W nocy również została popisana Deklaracja Kryłowska dot. Klastra Turystyki Kulturowej „OBWARZANEK”.

Zdjęcia >>

***

Jeszcze nie ma na stronach internetowych Gminy Hrubieszów i Horodło relacji z ich uczestnictwa ale biegi sodbyły się . Wiem, że sekretarz Gminy Hrubieszów p. Tomasz Zając osobiście przebiegł cały dystans jaki był przydzielony dla jego Gminy, czyli ok. 28 km. Po ukazaniu się relacji również umieścimy je na stronie LubieHrubie.

***

Przebieg biegu przez nasze miejscowości:

Chłopiatyn, Dołhobyczów, Gołębie, Kosmów, Hrubieszów ul. Kolejowa, Husynne, Zosin, Lipniki godz.8.46

Za rok bieg w naszym powiecie będzie rozgrywany w dzień, myślę, że będzie jeszcze więcej chętnych, ale w/w twardziele (biegacze i biegaczki) oraz organizatorzy zasługują na wielkie uznanie za wytrzymałość i dołączenie do idei biegu. W biegu może wziąć udział każdy zdrowy, najlepiej przynajmniej po krótkich przygotowaniach człowiek.

***

Fragment homilii księdza Piotra Sobali wygłoszonej przed rozpoczęciem biegu w 2005 r.

„(…)Dlatego i dzisiaj, wciąż na nowo trzeba nam wołać Veni Creator Spiritus! Przyjdź Duchu Święty i odnów nas, odnów nasze serca, a odnowiona będzie Ojczyzna. Ten Bieg, te kilometry, które wyznaczają granice naszej Ojczyzny (…) niech pomogą nam budować na skale, jak skałą dla naszego narodu przed 26 laty okazał się Jan Paweł II.”

***

Kwietny Bieg to:

– sport : zmaganie się z dystansem i własną słabością kilkunastu tysięcy uczestników, ale czas jest nieistotny
– współpraca : organizatorów w gminach, władz samorządowych, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, dorosłych i dzieci – pozostawiająca dobrą energię i satysfakcję z udziału w przygotowaniu największego biegu sztafetowego na świecie,

– turystyka : możliwość promocji regionów nadgranicznych wśród biegaczy, a dzięki udziałowi telewizji i radia również wśród szerokich grup społeczeństwa
– edukacja: poprzez organizowane wykłady, zarówno z poszczególnych dyscyplin: historii, geografii, wychowania fizycznego, ochrony zdrowia, jak i aksjologii polskiej kultury:pojęć wolności, kultury, państwa
– patriotyzm: uwidacznianie symboliki narodowej, granic, barw, a przede wszystkim ukazanie roli Jana Pawła II jako naszego przewodnika do niepodległości.

Opracował – mak

Hrubieszow LubieHrubie 2009