Liga Koszykówki – bardzo pilne

Bardzo proszę o przesłanie na e-mail e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl

Reklamy

listy startowej z nazwą drużyny oraz z nazwiskami i imionami zawodników tworzących drużynę. Zgłaszające się drużyny nie podają swoich nazw.

Nie jestem w stanie dokładnie stwierdzić, jakie to drużyny i ile ich jest. Termin zgłoszenia elektronicznego upływa z dniem 28 października 2008 r.

Zgłoszone drużyny, jeżeli chcą grać, muszą uregulować należność 150 zł do wtorku 30 października (najlepiej poniedziałek 29.10. lub wtorek 30.10.). Wpłaty w sekretariacie ZS nr 3 lub u Krzysztofa Brudnowskiego. Musimy bowiem do 31 października zapłacić za halę HOSiR.

Proszę potraktować prośbę organizatorów jako bardzo pilną i ważną gdyż chcemy w końcu ruszyć z rozgrywkami ligowymi.

Organizator