Liga siatkówki dziewcząt

Uczniowski Klub Sportowy „GROT” Werbkowice organizuje Hrubieszowską Ligę Siatkówki Dziewcząt – Gimnazja. Rozgrywki odbywać się będą w Hali im. Bronisława Malinowskiego w Werbkowicach.

Reklamy

u>REGULAMIN ROZGRYWEK
HRUBIESZOWSKIEJ LIGI W SIATKÓWCE
DZIEWCZĄT GIMNAZJA
SEZON 2008

I. Cel rozgrywek:
– popularyzacja siatkówki na terenie gminy Werbkowice i powiatu hrubieszowskiego,
– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
– promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowej rywalizacji sportowej,
– wyłonienie najlepszych drużyn dziewcząt w powiecie hrubieszowskim,
– rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej.

II. Organizator:
Organizatorem — koordynatorem rozgrywek hrubieszowskie ligi w siatkówce dziewcząt
/Gimnazjum/ jest Uczniowski Klub Sportowy „GROT” Werbkowice przy współpracy:
– Szkól biorących udział w lidze,
– Gmin z powiatu hrubieszowskiego,
– Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie,
– LZS, UKS, SZS z terenu powiatu.

III. Wstępny termin rozgrywek: 23 luty, godz 10.00 hala im. Bronisława Malinowskiego w Werbkowicach.

IV. Uczestnictwo:
– W rozgrywkach udział biorą drużyny z terenu powiatu hrubieszowskiego, które potwierdziły swój udział w lidze do dnia 20 lutego 2008 roku.
– Każda drużyna ma prawo zgłosić 12 zawodniczek będących uczniami danej szkoły.
– Każda zawodniczka drużyny musi posiadać aktualne badania lekarskie.

V. Sprawy finansowe:
Koszty przeprowadzenia rozgrywek powiatowej ligi w siatkówce dziewcząt w sezonie 2008 pokrywa organizator oraz zgłoszone drużyny.

VI. Nagrody:
Za zajęcie I — III miejsca puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wszystkie pozostałe drużyny otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

VII. Uwagi końcowe:
O wszystkich sprawach spornych decyduje Zarząd Ligi.
Rozgrywki hrubieszowskiej ligi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS do dwóch wygranych setów — 25 pkt., ewentualny 3 set do 15 zdobytych punktów – system rozgrywek każdy z każdym.
Wyniki z poszczególnych meczy publikowane będą na stronach internetowych oraz w formie drukowanej.

VIII. Sprawy różne:
Wszystkie kolejki „ligi dziewcząt” nie są ubezpieczone.
Każda startująca drużyna w rozgrywkach ligi ubezpiecza swoich zawodników od nieszczęśliwych wypadków.
Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach ligi występują w strojach sportowych. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną na wszystkie mecze ligowe oraz obsadę sędziowską.
Po zakończeniu ligi zostanie opracowany i wydany komunikat końcowy.
Zgłoszenia proszę kierować do Pana Zygmunta Chwedczuka, tel. 609 225 804 do 20 lutego 2008r.

Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy „GROT” Werbkowice

Opr.RM