9 grudnia 2023

Lubelski LZS kolejny raz najlepszy w Polsce – niestety ciągle bez naszych!

Dnia 31.08.2013 r. w Ełku wrę­cze­niem pu­cha­rów za punk­ta­cję ge­ne­ral­ną wo­je­wództw oraz za punk­ta­cję w bloku re­kre­acyj­nym i tu­ry­stycz­nym za­koń­czy­ły się XVI Ogól­nopol­skie Igrzy­ska LZS, a najlepsze – lubelskie! W im­pre­zie wzię­ło udział pra­wie 1000 osób z 16 wo­je­wództw, niestety, bez członków z hrubieszowskich LZS, ponieważ u nas to stowarzyszenie po prostu leży. Może jednak znajdzie się stary lub nowy działacz, który reaktywuje powiatowy i w każdej gminie LZS i będzie świetna rekreacyjno – sportowa zabawa!

Reklamy


Marek Wieczerzak – dziennikwschodni.pl:

Sześć medali przywiozła reprezentacja naszego województwa z krajowego finału igrzysk LZS, który odbył się w Ełku.

Reklamy

W centralnym finale XVI Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych wystartowała 53-osobowa reprezentacja woj. lubelskiego. 

Każdego roku zdobywamy w finale krajowym w granicach 12-14 medali. Trudno określić, czy tak będzie również teraz, bo nie wiemy jak liczne są inne reprezentacje. Na pewno jednak konkurencja jest silna. Startuje szesnaście województw i każde jest mocne – mówił przed rozpoczęciem imprezy w Ełku Józef Poterucha, przewodniczący Rady Wojewódzkiej LZS w Lublinie. 


Czytaj więcej…

Sześć medali województwa lubelskiego w finałe igrzysk LZS »

źródło: dziennikwschodni.pl


Niestety, Igrzyska LZS kolejny raz prawie bez naszych!?

Dnia 28.07.2013 r. w Tomaszowie Lub. zostały rozegrane wielce masowe XIV Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS, w których śladowo i to z własnej inicjatywy wystąpili siatkarze z Hrubieszowa i Dołhobyczowa. Niestety, kiedyś prężnie działające w naszym powiecie Zrzeszenie LZS obecnie nie posiada „ludzi”, którzy by znowu tchnęli ducha sportu szczególnie na wsi w celu wypełnienia czasu wolnego i zdrowia zajęciami, czy rywalizacją sportowo – rekreacyjną. A może jednak powstanie grupa inicjatywna, aby reaktywować LZS, najlepiej w każdej miejscowości!?

 

Uwaga!

Są osoby, które chcą organizować w roku przyszłym Igrzyska, jakie były organizowane 30 lat temu w Hrubieszowie, tak sobie myślę, po co, przecież jest program i scenariusz gotowy Igrzysk Sportowo – Rekreacyjnych Zrzeszenia LZS, dołączmy do nich i nawet mogą być ich aż trzy etapy, na początek – w każdej gminie + miejskie,

– następnie powiatowe,

– z kolei, najlepsi po powiatowych wojewódzkie,

– a najlepsi mają szansę zakwalifikować się do reprezentacji wojewódzkiej i rywalizować na szczeblu ogólnopolskim!!!

W rywalizacji biorą udział osoby w różnym wieku i to obu płci, w wielu dyscyplinach sportowo – rekreacyjnych, kibiców też jest wielu, podaję to pod rozwagę, jestem na miarę swoich możliwości włączyć się jako wolontariusz przy organizacji.

 

 

Opracował – mak