20 kwietnia 2024

Marek Hubert Kitliński z listem gratulacyjnym. Gala SZS podsumowująca współzawodnictwo sportowe szkół woj. lubelskiego w roku szkolnym 2021/2022 [ZDJĘCIA]

W dniu 13 grudnia 2022 r. Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie gościł najbardziej usportowione szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa lubelskiego. Zostały wręczone nagrody i podziękowania dyrektorom szkół, nauczycielom wf oraz przedstawicielom samorządów, które zwyciężyły we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Województwa Lubelskiego SZS za rok szkolny 2021/2022. W kategorii Licealiada zwyciężył ZS nr 2 w Lubartowie, w której wf uczy rodem z Hrubieszowa Marek Hubert Kitliński. Niestety, hrubieszowskie szkoły i z powiatu uplasowały się poza pierwszymi dziesiątkami.

Listy gratulacyjne odebrali dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wychowania fizycznego a z ZS nr 2 w Lubartowie: Beata Sajda i Marek Hubert Kitliński. 

­

­

W kategorii Igrzyska Dzieci (szkoły podstawowe, klasy VI i młodsze), nagrodzono następujące szkoły:

1.; SP nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie

2.; SP nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie

3.; SP nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim

4.; SP nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku

5.; SP nr 5 im. Jana Kusocińskiego w Świdniku

6.; SP nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu

7.; SP nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Biłgoraju

8.; SP nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

9.; SP nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu

10.; SP nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej

­

Najlepszymi szkołami w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej (szkoły podstawowe klay VIII i VII), okazały się:

1.; SP nr 2 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim

2.; SP nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie

3.; SP nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach

4.; SP nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej

5.; SP nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu

6.; SP nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie

7.; SP nr 4im. Stefana Batorego w Zamościu

8.; SP nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

9.; SP nr 5 im. Jana Kusocińskiego w Świdniku

10.; SP nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej

­

W ramach Licealiady (szkoły ponadpodstawowe), pierwsza dziesiątka szkół przedstawiała się następująco:

1.; Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie

2.; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

3.; III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu

4.; Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. generała Władysława Andersa w Chełmie

5.; II Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

6.; Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

7.; I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju

8.; II Liceum Ogólnokształcące im. generała Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim

9.; Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

10.; I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

­

Kolejną kategorią była klasyfikacja powiatów, które uzyskały największą liczbę punktów we wszystkich trzech kategoriach wiekowych. Są to:

  1. Powiat Biłgorajski
  2. miasto Chełm
  3. miasto Zamość
  4. Powiat Lubartowski
  5. Powiat Puławski
  6. miasto Biała Podlaska

­

Uroczystość uświetniły występy artystyczne i popisy sportowe lubartowskich szkół, które zajęły wysokie miejsca w klasyfikacji. Po wręczeniu wyróżnień były gratulacje, życzenia i pamiątkowe fotografie, a następnie długie rozmowy przy kawie o kondycji sportu szkolnego w naszym województwie.

Reżyserem części artystycznej była Pani Karolina Oleksiejuk, autorem dekoracji Pani Beata Józefaciuk- nauczyciele ZS nr 2 w Lubartowie, a nad prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele wychowania fizycznego: Panie Anita Pasek- Suska, Joanna Góźdź, Beata Sajda oraz Pan Marek Kitliński. Oczywiście uroczystość nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie młodzieży – uczniów ZS nr 2 w Lubartowie.

Organizatorzy serdecznie dziękują za udział i okazane wsparcie w organizacji uroczystości Pani Wizytator Beacie Filipowskiej, która reprezentowała Lubelskiego Kuratora Oświaty Panią Teresę Misiuk, Staroście Lubartowskiemu Panu Tomaszowi Marzędzie oraz władzom Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. W sprawozdaniu uroczystości m.in. napisał Z. Sajda


­

Wyszukał – Marek Ambroży Kitliński

Fot. strona organizatora


Zobacz też:

Klasy sportowe uzyskane w sezonie 2022 przez lekkoatletów MKS Unia w Hrubieszowie

Klasy sportowe uzyskane w sezonie 2022 przez lekkoatletów MKS Unia w Hrubieszowie


Zerknij na Instagram →