Mircze: Amatorski turniej tenisa ziemnego – regulamin

W dniach 24 – 25 sierpnia na Kompleksie Boisk „Moje Boisko Orlik 2012” w Mirczu rozegrany zostanie amatorski turniej tenisowy.

Reklamy

 

REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU TENISOWEGO O PUCHAR DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MIRCZU

 

ORGANIZATOR – DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MIRCZU

 

DATA I MIEJSCE:

Zawody zostaną rozegrane 24-25.08.2013r. od godz. 1000 na Kompleksie Boisk „Moje Boisko Orlik 2012” w Mirczu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

1. W turnieju mogą brać udział amatorzy, zamieszkali na terenie Gminy Mircze.


SYSTEM ROZGRYWEK

1. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów (przy stanie 6:6 tie-break). Zawodnicy, którzy przegrali swój pierwszy mecz mogą brać udział w turnieju pocieszenia, jeżeli warunki pozwolą na jego rozegranie.

2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń mecze będą rozpoczynane od stanu 2:2 w każdym secie, a przy stanie 1:1 w setach – supertiebreak do 10pkt

3. W systemie grupowym o zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów, w przypadku jednakowej ilości punktów decyduje stosunek setów, a następnie bezpośredni pojedynek.

4. Mecze półfinałowe i finałowe będą rozgrywane w całości.

5. Organizator zapewnia piłki.

6. Turnieje są rozgrywane w kategoriach wiekowych. Podział na kategorie wiekowe do i powyżej 16 lat. W przypadku niskiej frekwencji decyzję o podziale na kategorie podejmuje organizator w dniu turnieju.

7. Jeden zawodnik może startować w jednej kategorii.

8. Gry będą się odbywały wg harmonogramu gier.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Po rozpoczęciu turnieju, protesty dotyczące regulaminu i zasad rozgrywek nie będą rozpatrywane.

2. Listy zgłoszeń do turnieju zostają zamknięte w dniu rozpoczęcia o godz. 1000.

3. W przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie turnieju organizator ustali inny termin.

4. O sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

 

Info: Andrzej Lizun