Mircze: Weź udział w Biegu Niepodległości!

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy Mircze oraz wszystkich mieszkańców, do symbolicznego udziału w Biegu Niepodległości, który odbędzie się 10 listopada 2016 r.

Reklamy

 

Początek o godz.10.00

 

TRASA BIEGU:

Start – budynek Urzędu Gminy Mircze – ul. Kryłowska – ul. Hrubieszowska – ul. Kościelna, ul.Ogrodowa Meta – budynek Urzędu Gminy Mircze

 

***

 

REGULAMIN „Biegu Niepodległości”

  

I.CEL IMPREZY:

– Promocja postaw patriotycznych poprzez wspólne świętowanie Dnia Niepodległości,

– Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa,

– Popularyzacja masowych biegów, jako jednej z form aktywnego wypoczynku,

– Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

 

II. ORGANIZATORZY:

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIRCZU

GMINNY LUDOWY KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY „OLIMP”

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

  • Biegi odbędą się w dniu 10.11.2016 r. (CZWARTEK) o godz. 10.00
  • Start i meta biegów –  ul. Kryłowska 20- budynek Urzędu Gminy Mircze.

 

IV. PROGRAM BIEGU:

1.Potwierdzenia i zapisy uczestników biegu 9.30

2.Godz. 10.00  Bieg uczniów klas I-IV Start –Meta:

 Urząd Gminy Mircze –Urząd Pocztowy –Urząd Gminy Mircze ( Pętla)

3.Godz.10.20-Bieg uczniów V-VI SP, Gimnazjum oraz mieszkańców

Start- Urząd Gminy Mircze- ul.Kryłowska, ul.Hrubieszowska, ul.Kościelna, ul.Ogrodowa,

Meta Urząd Gminy Mircze (trasa około 2 km)

4.Godz.11.30  Zamknięcie trasy.

5.Godz.11.30 Podsumowanie imprezy: woda oraz gorąca herbata dla uczestników biegu, pamiątkowe zdjęcie.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Impreza ma charakter otwarty.

2.Osoby niepełnoletnie uczestniczą wyłącznie za pisemną zgodą rodziców /opiekunów/.

3.Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność –deklaracja  przy zapisach.

 

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.Organizator zapewnia opiekę medyczną.

2.Trasę biegu zabezpieczają funkcjonariusze policji oraz straży pożarnej.

 

DO POBRANIA – DEKLARACJA UCZESTNICTWA

 

 

UG Mircze