Mistrzostwa Gminy Werbkowice w Tenisie Stołowym

W dniach 24 i 25 stycznia 2014 roku na Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Werbkowicach odbędą się Mistrzostwa Werbkowic w tenisie stołowym, początek godzina 10.00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Reklamy


REGULAMIN
Mistrzostw Gminy Werbkowice
w Tenisie Stołowym
 
I.  Cel.
1. Popularyzacja tenisa stołowego. 
2. Wyłonienie najlepszych, utalentowanych zawodników.
3. Propagowanie różnorodnych form aktywności ruchowej.
4. Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki w  środowisku wiejskim.
5. Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy Werbkowice.
 
II. Organizator.
Hala Sportowa im. Bronisława Malinowskiego  
przy Zespole Szkół w Werbkowicach
 
III. Termin i miejsce.
Mistrzostwa Gminy Werbkowice w Tenisie Stołowym, odbędą się na Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Werbkowicach w następujących terminach:
– 24.01.2014 /piątek/ w kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców, rocz. 2001 i mł., oraz 2000 – 1995.  
– 25.01.2014 /sobota/ w kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn, rocz. 1994 -1984, oraz 1983 i starsi.
 
IV. Zasady uczestnictwa.
1/ W Mistrzostwach udział biorą wszyscy zainteresowani zawodnicy gminy Werbkowice, którzy zgłoszą się w dniu turnieju.
2/ Mistrzostwa rozgrywane będą w następujących kategoriach wiekowych:
1/ dziewcząt – rocz.2001 i mł.
2/ chłopców –  rocz. 2001 i mł.
3/ dziewcząt – rocz. 2000 -1995
4/ chłopców – rocz. 2000 – 1995
5/ kobiet – 19-30 l.
6/ mężczyzn – 19-30 l.
7/ kobiet, mężczyzn –  +31 l.
 
V. Zgłoszenia.
Zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach przyjmowane będą w dniu zawodów.
 
VI. Zasady przeprowadzenia turnieju. 
1. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników w danej kategorii wiekowej.
2. Mistrzostwa prowadzone będą zgodnie z przepisami PTS.
 
VII. Nagrody.
Za zajęcie I miejsca w każdej z kategorii wiekowej – statuetki.
Za zajęcie miejsca I-VI pamiątkowe dyplomy.
 
VIII. Sprawy różne.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas zawodów.
2. Organizator nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcje trwania zawodów.
3. Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów.
 
 
Organizatorzy