Mistrzostwa o Puchar Przewodniczącej PSONI Koło w Werbkowicach w Tenisie Stołowym Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 19 października 2017 roku w Hali Sportowej im. Bronisława Malinowskiego przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbyły się „Mistrzostwa o Puchar Przewodniczącej PSONI Koło w Werbkowicach w Tenisie Stołowym Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

Reklamy

 

Patronat honorowy nad Mistrzostwami objęli: Wojewoda Lubelski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorem Mistrzostw było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach przy współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „GROT-MICHAŁ” Werbkowice, Szkołą Podstawową w Werbkowicach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Werbkowicach.

Do udziału w Mistrzostwach zaproszono 13 Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatów: hrubieszowski, tomaszowski, zamojski.

Na Mistrzostwa przybyli przedstawiciele władzy oraz samorządu lokalnego, a także dyrektorzy i kierownicy placówek realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością iwspierających działania w celu integracji środowiska lokalnego.

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek reprezentowany był przez zastępcę dyrektora Wydziału Biura WojewodyPanią Agnieszkę Skubis-Rafalską,która odczytała skierowany do organizatorów list.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowała Pani Iwona Osmałekz Oddziału Lubelskiego PFRON odczytując list skierowany do organizatorów przez p. o. Prezes Zarządu PFRONPanią Dorotę Habich.

Pan Arkadiusz BratkowskiCzłonek Zarządu Województwa Lubelskiegoprzesłał do organizatorów list, w którym złożył wyrazy szacunku za trud włożony w przygotowanie Mistrzostw. Gratulował również zwycięzcom, a także osobom, które przyczyniają się do upowszechniania sportu wśród osób z  niepełnosprawnością oraz zwalczania barier i tworzenia warunków umożliwiających im czynne uczestnictwo w życiu społecznym.W imieniu Burmistrza Miasta Hrubieszów Pana Tomasza Zająca przybył Pan Radosław Szkudziński – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Hrubieszów.

 Swoją obecnością zaszczycili nas także:

 1. Ks. Stanisław Kupczak – Proboszcz Parafii p. w. św. Michała Archanioła
  w Werbkowicach;
 2. Pan Andrzej Barczuk -Przewodniczący Rady Powiatu Hrubieszowskiego;
 3. Pan Lech Bojko – Wójt Gminy Werbkowice;
 4. Pan Ryszard Grabowski – Przewodniczący Rady Gminy Werbkowice;
 5. Pani Danuta Muzyczka – Radna Gminy Werbkowice;
 6. Pan Jarosław Gałka – Radny Gminy Werbkowice;
 7. Pan Marek Pietruk – Radny Gminy Werbkowice;
 8. Pani Zofia Pietruk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Werbkowicach;
 9. Pani Halina Bogatko – Kierownik ŚDS w Hrubieszowie;
 10. Pani Marta Pietrusiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Werbkowicach;
 11. Pani Katarzyna Serafin – p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach;
 12. Pani Ewa Koźmińska – Prezes UKS „GROT-MICHAŁ” Werbkowice;
 13. Pani Małgorzata Kurdel – Kierownik WTZ w Hrubieszowie wraz z zawodnikami oraz pracownikami;
 14. Pan Wiesław Rak – Kierownik WTZ przy parafii św. Michała Archanioła w Zamościuwraz z zawodnikami oraz pracownikami;
 15. Pan Marian Kondrat – Kierownik WTZ w Zamościu przy ul. Orlicz- Dreszera wraz
  z zawodnikami oraz pracownikami;
 16. Pani Dorota Mazur – Kierownik WTZ w Wolicy Brzozowej wraz z zawodnikami oraz pracownikami;
 17. Pani Maria Karaszewska – Kierownik WTZ w Lipinie Starej wraz z zawodnikami oraz pracownikami;
 18. Pan Piotr Misiarz – Kierownik WTZ w Rozłopach wraz z zawodnikami oraz pracownikami;
 19. Pani Aleksandra Hanaka – Kierownik WTZ w Zwierzyńcu wraz z zawodnikami oraz pracownikami;
 20. Pani Urszula Czapla – Kierownik WTZ w Dominikanówce wraz z zawodnikami oraz pracownikami;
 21. Pan Piotr Szelewicz wraz z zawodnikami z WTZ w Grabowicy;
 22. Pani Aneta Szymańska i Pan Zbigniew Niedźwiedzki wraz z zawodnikami z WTZ
  w Tomaszowie Lubelskim;
 23. Pan Jan Karczewski wraz z zawodnikami z WTZ w Oszczowie;
 24. Pani Wioletta Kalita i Pani Iwona Wronka wraz z zawodnikami z WTZ w Muratynie;
 25. Zarząd Koła PSONI w Werbkowicach z Przewodniczącą Zarządu Panią Haliną Szpuga i Wiceprzewodniczącą Panią Martą Piotrowską-Lackowską  wraz z członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i rodzicami osób z niepełnosprawnością.

 

Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Małgorzata Pyszniakprzedstawiciel z ramienia spółki PKP LHS Zamość przekazując na ręce Przewodniczącej Zarządu Pani Haliny Szpuga i Wiceprzewodniczącej Pani Marty Piotrowskiej–Lackowskiej ufundowane dla zawodników WTZ w Alojzowie stroje sportowe.

Ideą „Mistrzostw o Puchar Przewodniczącej PSONI Koło  w Werbkowicach w Tenisie Stołowym Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” jest integracja środowiska osób z niepełnosprawnością, a także motywowanie ich do podjęcia działania, w celu tworzenia warunków włączenia w pełne życie społeczne, w tym aktywność sportową i przełamywania barier społecznych. Sport w życiu osób z niepełnosprawnością pełni niezwykle istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym równie ważne okazuje się poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Istotnym celem Mistrzostw jest stworzenie osobom z niepełnosprawnością takich samych warunków do uprawiania sportu jakie mają osoby pełnosprawne. Z czasem sport staje się nowym pomysłem na życie i zagospodarowaniem czasu wolnego.

Wielką pomocą w organizacji Mistrzostw było wsparcie rzeczowe oraz finansowe, jakim obdarzyły organizatorów następujące firmy:

 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, spółka z o.o. w Zamościu;
 • P.H.U. „Kot & W”;
 • Piekarnia A.R.S., Antoni Skrzypa;
 • Art-Tre, Tomasz Pastoszuk;
 • KSC S.A. oddział „Cukrownia Werbkowice”;
 • Kraina Ciast i Tortów, Agnieszka Strzelecka;
 • Księgarnia „Tomik”, Małgorzata Czajka;
 • Betotechnika Sp. z o.o.;
 • Sklep Wielobranżowy, Stanisław Niedźwiedź;
 • Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie, (SAAK);
 • P.H.U. Hydro-Met, Jan Kuś;
 • Hurtownia Artykułów Spożywczo – Przemysłowych, Jerzy Rybczyński;
 • Dachy – Kalbarczyk, Firma usługowo-handlowa, Andrzej Kalbarczyk.

Puchary za I, II i III miejsce w Kategorii Kobiet i Mężczyzn ufundowali:

 • Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski;
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • Andrzej Barczuk- Przewodniczący Rady Powiatu;
 • Tomasz Zając- Burmistrz miasta Hrubieszów;
 • Lech Bojko- Wójt Gminy Werbkowice;
 • Halina Szpuga- Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Werbkowicach.

 

Pan Ryszard Grabowski – przewodniczący Rady Gminy Werbkowice ufundował pomoce dydaktyczne dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego placówki PSONI Koło w Werbkowicach.

Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonały Pani Halina Szpuga – Przewodnicząca PSONI Koła w Werbkowicach oraz Pani Marta Piotrowska – Lackowska – WiceprzewodniczącaPSONI Koła w Werbkowicach poprzez przywitanie wszystkich przybyłych Gości, zawodników i kibiców, krótkie przedstawienie idei Mistrzostw oraz zaproszenie do rozgrywek.

Na płycie głównej boiska nastąpiła prezentacja wszystkich zawodników, reprezentantów Warsztatów Terapii Zajęciowej, którym towarzyszyli uczniowie kl. III „c” ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach. Następnie uczestniczka WTZ w Alojzowie Pani Ewa Polikowska odczytała Apel Olimpijski. Dodatkową atrakcją ze strony organizatorów był set pokazowy w wykonaniu zawodników UKS„GROT-MICHAŁ” WerbkowicePatryka Bednarza, RostislavaMajovec,Wiktorii Zając i Tymka Królickiego.

Po części oficjalnej głos zabrała Pani Danuta Muzyczka, sędzia główny tych Mistrzostw przedstawiając skład sędziowski, regulamin rozgrywek,a następnie rozpoczęła turniej poprzez wyczytywanie zawodników przyporządkowując ich do poszczególnych stołów.Mistrzostwa rozgrywane były systemem rosyjskim.Po zaciętej walce „fair play” wyłoniono zwycięzców pierwszych „Mistrzostw o Puchar Przewodniczącej PSONI Koło w Werbkowicach w Tenisie Stołowym Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”:

 

W kategorii kobiet:

I miejsce zajęła Pani Beata Oliwiak z WTZ Hrubieszów;

II miejsce zajęła Pani Olimipa Garbacz z WTZ Dominikanówka;

III miejsce zajęła Pani Elżbieta Burak z WTZ Grabowica.

 

W kategorii mężczyzn:

I miejsce zajął Pan Mariusz Kudrel z WTZ Hrubieszów;

II miejsce zajął Pan Mirosław Fijałek z WTZ Oszczów;

III miejsce zajął Pan Damian Pakuła z WTZ przy Parafii św. Michała Archanioła w Zamościu.

 

Następnie dokonano uroczystego zakończenia Mistrzostw. Zwycięscy zostali uhonorowani pucharami oraz dyplomami. Ponadto wszystkie drużyny za udział otrzymały z rąk Przewodniczącej PSONI Koło w Werbkowicach Pani Haliny Szpugapamiątkowe puchary, dyplomy wraz ze słodkimi upominkami.Nie zapomniano również o podziękowaniach dla sponsorów. Dzięki ich wsparciu możliwe było przygotowanie tak dużej sportowej imprezy.

A tym samym udowodnienie, iż integracja osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem lokalnym jest niezmiernie ważna i możliwa.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania „Mistrzostw o Puchar Przewodniczącej PSONI Koło w Werbkowicach w Tenisie Stołowym Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”:Zapraszamy za rok.

Zarząd Koła PSONI w Werbkowicach oraz Pracownicy WTZ w Alojzowie.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Mistrzostw zamieszczoną na stronie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie:

http://wtz-alojzow.pl

http://www.werbkowice.psoni.org.pl

 

źródło i fot. WTZ Alojzów

 

Więcej zdjeć:

http://werbkowice.psouu.org.pl/zdjęcia/category/118-mistrzostwa-w-tenisie-stołowym-2017.html?limitstart=0