Mistrzostwa w szachach

HrubieszówTomaszów Lubelski

Reklamy

W dniach 4 – 6 września 2009 w Tomaszowie Lubelskim odbędą się Mistrzostwa Województwa Seniorów i Juniorów w szachach szybkich P’15.

***

REGULAMIN OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SENIORÓW I JUNIORÓW W SZACHACH P’15 NA 2009 ROK

1. Cel imprezy
• uświetnienie obchodów 100-lecia Lubelskich Szachów,
• popularyzacja „królewskiej gry” w środowiskach lokalnych województwa lubelskiego,
• propagowanie szachów wśród dzieci,
• stworzenie dzieciom możliwości rywalizacji sportowej,
• zagospodarowanie i ciekawe spędzenie czasu wolnego,
• wzajemne poznanie się dzieci z różnych ośrodków szachowych,
• umożliwienie wzięcia udziału w zawodach sportowych osobom niepełnosprawnym,
• wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego,
• poszukiwanie następców mistrzów, wyłanianie utalentowanych juniorów,
• wyłonienie mistrzów województwa juniorów w poszczególnych kategoriach wiekowych,
• wyłonienie reprezentacji województwa na Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików i Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów w 2009r.

2. Organizator
Lubelski Związek Szachowy w Lublinie pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

***

I
Piątek 04.09.2009r. – Otwarty Indywidualny Turniej Szachowy Promujący Szachy

Zapisy godz. 15.30 gry 16.00 (Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lub.), ul. Kościuszki 86

***

II
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW 05.09.2009 r.

1. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 68 (wejście od ul. Żwirki i Wigury)
Zapisy dnia 05.09.2009 r. w godzinach 9.00 – 9.50
Rozpoczęcie I rundy 05.09.2009 r. o godzinie 10.00

2. SYSTEM ROZGRYWEK:
Szwajcarski kontrolowany na dystansie 9 rund – kojarzenie komputerowe

3. TEMPO GRY:
15 minut dla zawodnika na rozegranie partii

3. WPISOWE:
10 zł od zawodnika

4. OCENA WYNIKÓW:
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów w rozegranych przez zawodnika partiach – 1 pkt za wygraną partię, ½ pkt za remis i 0 pkt za przegraną partię
W razie zdobycia takiej samej ilości punktów w turnieju decyduje punktacja pomocnicza w następującej kolejności kryteriów:
1. Buchholtz z odrzuceniem wartości skrajnych
2. Pełny Buchholtz
3. Progress
4. Ilość zwycięstw

W zawodach przewiduje się klasyfikację w następujących kategoriach wiekowych:
1. Junior i Juniorka do lat 18
2. Junior i Juniorka do lat 16
3. Junior i Juniorka do lat 14
4. Junior i juniorka do lat 12
5. Junior i Juniorka do lat 10

***

III – OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 06.09.2009 r.

1. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 68 (wejście od ul. Żwirki i Wigury)
Zapisy dnia 06.09.2009 r. w godzinach 9.00 – 9.50
Rozpoczęcie I rundy 06.09.2009 r. o godzinie 10.00

2. SYSTEM ROZGRYWEK:
Szwajcarski kontrolowany na dystansie 9 rund – kojarzenie komputerowe

3. TEMPO GRY:
15 minut dla zawodnika na rozegranie partii

3. WPISOWE:
15 zł seniorzy
10 zł juniorzy, studenci, emeryci
5 zł juniorzy ur. 1999 i młodsi

4. OCENA WYNIKÓW:
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów w rozegranych przez zawodnika partiach – 1 pkt za wygraną partię, ½ pkt za remis i 0 pkt za przegraną partię
W razie zdobycia takiej samej ilości punktów w turnieju decyduje punktacja pomocnicza w następującej kolejności kryteriów :
1. Buchholtz z odrzuceniem wartości skrajnych
2. Pełny Buchholtz
3. Progress
4. Ilość zwycięstw

5. NAGRODY:
Zostaną podane po III rundzie zawodów.

***

Uwagi końcowe

Zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie.
W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach wpłacona opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
Obowiązują aktualne przepisy PZSzach oraz rywalizacja w duchu Fair Play.
Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników o złej opinii.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

***

Więcej na
www.lzszach.lublin.pl »

________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009