Mistrzostwa ZS nr 4 w Hrubieszowie w pchnięciu kulą

W dniu 15.04.2011 r. w Zespole Szkół Nr 4 w Hrubieszowie zorganizowano Mistrzostwa Szkoły w pchnięciu kulą w grupie dziewcząt i chłopców pod hasłem „Żegnamy maturzystów”. Zawody przeprowadzono w ramach obchodów 50-lecia szkoły. Wygrali: Ewa Michaluk i Daniel Surma.

Reklamy

i>Na zdjęciu – Mistrzyni ZS nr 4 w Hrubieszowie w pchnięciu kulą, jedniocześnie stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodwej Ewa Michaluk odbiera trofea od nauczycieli wf tej szkoły.

Komunikat Mistrzostw ZS nr 4 w Hrubieszowie w pchnięciu kulą.
15.04.2011 r.

Dziewczęta:

Kula 4 kg

1. Ewa Michaluk kl. IVTA – 6.80
2. Magdalena Wójcik kl. IVTO – 6.69
3. Paulina Grabowska kl. IVTO – 6.26
4. Monika Kutyła kl. IITA – 6.23
5. Joanna Dudka kl. IVTO – 6.05
6. Agata Surma kl. IITO – 5.90
7. Aneta Zubko kl. IITA – 5.73
8. Anna Kluczkowska kl. IVTA – 5.42
9. Milena Dolegacz kl. IIITA – 5.14
10. Magda Zdunek kl. ITA – 4.26

Chłopcy:

Kula 5 kg

1. Daniel Surma kl. IITO – 10.72
2. Tomasz Kasperski kl. IVTO – 10.17
3. Marcin Suwała kl. IVTO – 10.06
4. Paweł Zieliński kl. IIITO – 10.05
5. Kamil Krochmal kl. ITA – 10.03
6. Łukasz Wójcik kl. IIITA – 9.06
7. Mateusz Kamiński kl. IIITA – 8.93
8. Leszek Kaspruk kl. IITO – 8.80
9. Aleksander Poterucha kl. IIITO – 8.16
10. Matusz Łyda kl. ITA – 7.76

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz słodycze ufundowane przez Sklepik Szkolny. Natomiast, nauczyciele wychowania fizycznego ufundowali książki z pamiątkowym wpisem dla najlepszych maturzystów. Należy nadmienić, że Mistrzynią Szkoły została Ewa Michaluk coroczna stypendystka Ministra Edukacji Narodowej, która otrzyma świadectwo ukończenia szkoły z paskiem, średania ocen – 4.93, brawo!!!

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy sukcesów.

***

Organizatorzy zawodów i komunikat:
Nauczyciele Wychowania Fizycznego ZS Nr 4 w Hrubieszowie
Małgorzata Muzyczuk i Paweł Padkowski

***

Fragment
Kalendarium ZS nr 4 w Hrubieszowie przygotowywanego z okazji 50 – lecia szkoły!!!

Lata sześćdziesiąte XX wieku

Rok szkolny 1961/1962

1961 – W kwietniu dyr. Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie p. Remigiusz Jaroszyński mając na uwadze podniesienie kultury rolnej jak i zajęcie młodzieży po ukończeniu szkoły podstawowej, która pozostawała w domu, wystąpił z pismem do Wydziału Oświaty z wnioskiem zorganizowania w Hrubieszowie szkoły typu rolniczego. Byłaby to pierwsza placówka w mieście powiatowym. Władze kuratoryjne podchodziły do pomysłu z pewną rezerwą, ale mieszkańcy Hrubieszowa byli za, jak i Miejska Rada Narodowa.

1961 – W międzyczasie kierownik R. Jaroszyński otrzymuje roczny urlop na ukończenie studiów i uzyskanie stopnia magistra w Łodzi. Decyzją Wydziału Oświaty kierownikiem Szkoły Przysposobienia Rolniczego został, kierownik Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie p. Piotr Kisielewicz.

1961 – 2.11. rozpoczęła nauczanie Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Hrubieszowie w dwóch oddziałach z 70 uczniami. Lekcje odbywały się w budynku przy ulicy Żeromskiego 29, gdzie mieściły się trzy szkoły podstawowe 1,2,3.

1961 – W klasie pierwszej w tygodniu przewidziano: język polski – 3 godziny, matematyka – 3, fizyka – 2, chemia – 2, higiena – 2, uprawa roślin – 3, chów zwierząt – 3, zajęcia praktyczno – techniczne – 4, zajęcia w gospodarstwach rolnych – 4. Nadobowiązkowo: przysposobienie sportowe – 2, zajęcia świetlicowe – 2. Według przytoczonej siatki zajęcia trwały od listopada do kwietnia. W okresie letnim uczniowie uprawiali poletka doświadczalne lub zajmowali się chowem kurcząt lub królików. Prowadzono również naukę organizacji wsi, wychowanie fizyczne oraz zajęcia świetlicowe. Z powyższego wynika, iż położony był szczególny nacisk ze zrozumiałych względów na przedmioty zawodowe.

1961 – Kadra nauczycielska: Danuta Makoś, Jacek Kuniczuk, Leokadia Wręga, Feliks Guzik, Krystyna Dziadosz, Maria Jakubiak, Teresa Majewska.

1961 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło 4.11., m.in. odśpiewano Hymn Państwowy, były wystąpienia obu kierowników oraz prelekcja inż. D. Makoś o potrzebie i znaczeniu SPR. Normalne zajęcia rozpoczęto 6.11. Zajęcia lekcyjne odbywały się na drugą zmianę w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 1.

1961 – Występowały trudności: dużo młodzieży dojeżdżającej, a tu nauka na drugą zmianę, mało pomocy naukowych, braki w podręcznikach, niezbyt dobrze przygotowana młodzież, dlatego szukano rozwiązań organizacyjnych i metodycznych.

1962 – Uczniowie brali udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach, wystąpieniach, w pracach społecznych dla środowiska, więc społeczeństwo dowiadywało się o istnieniu tej szkoły.

1962 – Normalne zajęcia zakończono z dniem 27.04., ale dalej prowadzono zajęcia praktyczne na działkach w gospodarstwach własnych pod nadzorem p. D. Makoś. Ostateczną klasyfikację zamknięto w dniu 12.09.

itd…

***

Opracował – mak