Miting trójboju siłowego

W dniach 23-25 marca 2007 w siłowni zespołu szkół Nr 1 odbędzie się VII Ogólnopolski Mityng w trójboju siłowym Olimpiad Specjalnych. Uroczyste otwarcie w piątek o godz. 19 w sali widowiskowej HDK.

Reklamy

W Mityngu w sumie uczestniczyć będzie 195 osób z 14 województw Polski.

Reklamy

P R O G R A M
VII OGÓLNOPOLSKIEGO MITINGU
TRÓJBOJU SIŁOWEGO
OLIMPIAD SPECJALNYCH

23 marca (piątek)
12.00-14.00 – przyjazd i rejestracja ekip
15.00-17.00 – trening – ważenie zawodników
19.00 – Ceremonia Otwarcia

24 marca (sobota)
10.00-18.00 – zawody sportowe
20.00-22.00 – impreza towarzysząca

25 marca (niedziela)
09.00-11.00 – zawody sportowe
11.00-12.00 – Ceremonia Zamknięcia

Zawody odbywać się będą w Hali Zespołu Szkól nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16 a.

Ceremonia Otwarcia w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Olimpiady Specjalne to międzynarodowy program całorocznych treningów i zawodów sportowych, w którym aktualnie uczestniczy ponad dwa miliony dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Lubelskie
Powstał w maju 1999 roku w wyniku połączenia byłych Oddziałów Wojewódzkich: lubelskiego, chełmskiego, zamojskiego, bialsko – podlaskiego i tarnobrzeskiego. Na siedzibę Oddziału wybrano
Obecnie Oddział zrzesza 1600 członków (zawodników, trenerów, rodziców, działaczy). W 38 sekcjach prowadzone są systematycznie, przez cały rok, treningi dla 1230 zawodników w dyscyplinach: lekka atletyka, pływanie, gimnastyka sportowa, badminton, przełaje, piłka nożna kobiet i mężczyzn, koszykówka, MATP, tenis stołowy, jazda konna, trójbój siłowy, kajakarstwo, żeglarstwo, narciarstwo biegowe i alpejskie.
Ponadto nasi zawodnicy uczestniczą w obozach sportowych (letnich i zimowych), zawodach regionalnych organizowanych oraz w zawodach ogólnopolskich. Odnosili również liczne sukcesy na arenach międzynarodowych.

Komitet Organizacyjny
Leszek Tarnawski – Komisarz zawodów, Ireneusz Gejzer, Jacek Pyda,
Małgorzata Szczęk, Beata Tomaszczuk, Katarzyna Skawińska,
Zbigniew Kasperkiewicz, Mieczysław Śliwiński, Ewa Lokajczyk,
Andrzej Greszta, Marek Gnasiuk, Agnieszka Birlet, Zygmunt Ryszkiewicz,
Tomasz Berezecki – sędzia główny zawodów, Barbara Tarnawska,
Krzysztof Mazur, Emilia Felisiak, Renata Łoza, Ewa Mikita,
Czesław Widomski, Małgorzata Marcinkowska, Joanna Nowosad,
Małgorzata Skowera, Adam Gaska

Komitet Honorowy:
Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski
Zbigniew Dolecki – Burmistrz Miasta Hrubieszowa
Andrzej Szkudziński – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie
Tadeusz Romaszko – Prezes Miejskiego Klubu Sportowego „Unia”
w Hrubieszowie
Marek Watras – Sekretarz Urzędu Miasta Hrubieszowa

Wolontariusze:
50 osób – Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie

Szczególne podziękowania:
Hrubieszowski Dom Kultury
Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
BEZ-POL Kraśnik
Integracyjny Teatr Uliczny – FLAG & ART.

Oraz dla osób prywatnych: pani Edyta Dobosz – Maciuk, pan Krzysztof Gumiela, pani Natalia Kwiecińska, pani Barbara Bielecka, pani Małgorzata Bielecka, pani Aneta Buczko

Organizator:
Oddział Regionalny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska – Lubelskie

Współorganizatorzy:
Biuro Narodowe Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Hrubieszowie
Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie
MKS Unia Hrubieszów
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie

Instytucje Wspierające:
Urząd Marszałkowski w Lublinie
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
Urząd Miasta w Hrubieszowie
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ministerstwo Sportu Rzeczypospolitej Polskiej

Impreza odbędzie się pod honorowym patronatem marszałka województwa lubelskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!