Na sportowo w Metelinie

20 lipca 2011 r. pięć drużyn reprezentujących świetlice wiejskie z terenu gminy Hrubieszów tj. z Czerniczyna, Dąbrowy, Metelina, Moniatycz, Stefankowic rywalizowały podczas V Gminnego Turnieju Sportowego pod hasłem „Mistrzowie wakacji”.

Reklamy

Jedenastoosobowe drużyny wzięły udział w trzech dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, bieg na trzyosobowych nartach. Podczas tegorocznego Turniej została nagrodzona grupa kibiców dopingująca zawodników podczas meczów, a hasłem przewodnim był „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Turniej zakończył się meczem siatkówki rozegranej balonami z wodą.

Zwyciężyła drużyna z Czerniczyna, drugie miejsce zajęła drużyna z Metelina, a trzecie miejsce z Dąbrowy. Zwycięskie drużyny otrzymały medale i puchary ufundowane przez Wójta Gminy Hrubieszów Jana Mołodeckiego, wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki. Królem strzelców został Damian Tyszka z Czerniczyna, a najlepszym bramkarzem został Marcin Koza ze Stefankowice. Natomiast kibicom należą się słowa uznania za gorący doping, duże zaangażowanie, jednakże hasła zgodne z regulaminem konkursu wznosiła grupa z Metelina, za co zostali uhonorowani pucharem Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Turniejowi towarzyszyła wspaniała atmosfera i sportowa rywalizacja.

Organizatorami Turnieju byli: Świetlica Wiejska w Metelinie i Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach, a patronat nad imprezą objął Jan Mołodecki Wójt Gminy Hrubieszów.

Organizatorzy składają podziękowania sędziom Turnieju Panu Jerzemu Fedorczukowi i Panu Tadeuszowi Przyczynie oraz Kołu Gospodyń Wiejskich i Radzie Sołeckiej z Metelina za przygotowanie poczęstunku i pomoc w organizacji.

Zdjęcia »

***

Info i foto:
GOK w Wołajowicach