Nabór kandydatów do Miejskiej Rady Sportu przedłużony

Decyzją Burmistrza Miasta Hrubieszowa termin składania zgłoszeń w ramach otwartego naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Sport przedłużono do dnia 15 marca 2019 r.

Reklamy

 

Decyzją Burmistrza Miasta Hrubieszowa termin składania zgłoszeń w ramach otwartego naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Sport przedłużono do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 15.30

 
 

Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organy statutowe klubów sportowych i instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej działających na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, w terminie do 28 lutego 2019 r. do godziny 15:30.

W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

Załączniki:

 

 

(źródło: UM Hrubieszów)