Nabór kandydatów do Miejskiej Rady Sportu w Hrubieszowie

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza do zgłaszania kandydatów do Miejskiej Rady Sportu.

Reklamy

 

Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organy statutowe klubów sportowych i instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej, działających na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, w terminie do 28 lutego 2019 r. do godziny 15:30.

Reklamy

W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Hrubieszów.

 


 

Załączniki:

Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie składu i zasad powoływania członków oraz ustalenia regulaminu działania Miejskiej Rady Sportu w Hrubieszowie >>

Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów do Miejskiej Rady Sportu w Hrubieszowie >>