Nasi w Zarządzie OZPC

HrubieszówLublin

Reklamy

W niedzielę, dn. 23 XI 2008 r. odbyło się Walne zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów w Lublinie. We władzach znaleźli się przedstawiciele MKS „Unia” w Hrubieszowie.

Zarząd składa się z 9 osób.

Oto skład nowego Zarządu:

Zdzisław Żołopa – Prezes
Henryk Lebiedowicz – Wiceprezes do spraw sędziowskich
Witold Guz – Wiceprezes do spraw organizacyjnych
Jarosław Sacharuk – Wiceprezes do spraw szkoleniowych
Antoni Kawałek – skarbnik
Tadeusz Niemiec – sekretarz
Marek Zielonka – członek
Ryszard Bryk – członek
Antoni Czerniak – członek

***

Komisja rewizyjna składa się z 3 osób:

Katarzyna Polaczuk – przewodnicząca
Antoni Rękas – członek
Leszek Tarnawski – członek

***

Kandydatami do władz PZPC zostali wybrani:

Zygmunt Wasiela na stanowisko prezesa
Zdzisław Żołopa – do zarządu
Henryk Lebiedowicz – do Komisji Sędziowskiej
Tadeusz Niemiec – do Komisji Sędziowskiej
Witold Guz – do Komisji Rewizyjnej
Jarosław Sacharuk – do Rady Trenerów
Henryk Wybranowski – do Rady Trenerów

***

Ponadto wybrano 30 delegatów na Walny Zjazd PZPC, na czele z Wiceprezydentem EWF i Prezesem PZPC Zygmuntem Wasielą.

Gratulujemy przedstawicielom MKS „Unia” w Hrubieszowie i życzymy owocnych działań na rzecz rozwoju ulubionej dyscypliny sportowej.

Opracował – mak

Na zdjęciu – Henryk Lebiedowicz (po prawej) podczas zebrania został wybrany wiceprezesem i delegatem na zjazd PZPC (zdjęcie ze strony PZPC).

Hrubieszow 2008-11-26