Nowy Zarząd UNII

11 stycznia w Kawiarni HDK odbyło się walne wyborcze zebranie członków Miejskiego Klubu Sportowego UNIA Hrubieszów, w wyniku których dokonano wyboru nowych władz klubu.

Reklamy

u>Nowy Zarząd MKS UNIA Hrubieszów:

Prezes – Bogdan Lachowicz
Wiceprezesi – Tomasz Pańko i Dariusz Mękal
Członkowie Zarządu – Artur Kern, Jan Buczak, Szymon Więch i Stanisław Łuczkiewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Robert Łukasiewicz
Członkowie – Ryszard Zasadziński i Wojciech Lecko