Odbyła się uroczysta Sesja z okazji „90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012”

W pochmurny wtorek 5.06.2012 r. pod kierunkiem przewodniczących: Rady Powiatu – Andrzeja Barczuka, Rady Miejskiej – Eugeniusza Paczały, Rady Gminy Hrubieszów – Janusza Jędrzejewskiego oraz Komitetu Obchodów Jubileuszu w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury została przeprowadzona, według oceny obecnych na wysokim poziomie wspólna uroczysta Sesja poświęcona jubileuszowym obchodom „90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012”.

Reklamy

Sesja przebiegła według przyjętego scenariusza:

1. Na początek w holu HDK w godz. 9.00 – 10.00 dokonywano rejestracji gości pod kierownictwem p. Izabeli Zin z Urzędu Miasta.

2. Równocześnie wydawano pod kier. p. Krystyny Lebiedowicz – emerytowanej nauczycielki wf certyfikaty uczestnictwa w imprezach organizowanych ze wspomnianej wyżej okazji, zaprojektowanego przez p. Andrzeja Romańskiego a wydrukowanych w Urzędzie Gminy Hrubieszów.

3. O godz. 9.30 delegacja uczniów i sportowców pod kierunkiem nauczycielki z ZS nr 4 w Hrubieszowie Małgorzaty Muzyczuk udała się na cmentarz w Hrubieszowie w celu złożenia wieńca i zapalenia znicza, ku pamięci zmarłych sportowców na płycie nagrobnej współzałożyciela w 1922 r. i prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Hrubieszowie Jana Pawłowicza.

4. Uroczystą Sesję rozpoczął  przew. Rady Miejskiej w Hrubieszowie p. Eugeniusz Paczała, który zaproponował odśpiewanie pieśni „Hrubieszowska Ty Ziemico”, co uczyniono. Przywitał gości i przybyłych, w tym m.in. posła Sebastiana Zawiślaka, przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego p. Tomasza Zająca, przedstawiciela władz Włodzimierza Wołyńskiego z Ukrainy, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego LZS p. Józefa Poteruchy, wiceprzewodniczącego PZPC p. Zdzisława Żołopy, przew. Związku Gmin Lubelszczyzny p. Jana Mołodeckiego,  starostę hrubieszowskiego p. Józefa Kuropatwę, wiceburmistrza m. Hrubieszowa p. Pawła Perelmutera, działaczy sportowych, sędziów, byłych i aktualnych sportowców oraz trenerów, jak i przyjaciół i sympatyków sportu. Następnie przew. Rady Miejskiej przedstawił cel uroczystej sesji.

5. Referat okolicznościowy w wersji multimedialnej pt. „Sport na Ziemi Hrubieszowskiej w latach 1922 – 2012 „ przedstawił niżej podpisany, którego dużą pomocą techniczną wspomógł p. Jacek Szymczuk z UM. Wyświetlonych i omówionych zostało 305 zdjęć.

6. Przewodniczący Kapituły przyznawania nagrody m. Hrubieszowa p. Jerzy Leopold Krzyżewski i wiceburmistrz m. Hrubieszowa p. Paweł Perelmuter wręczyli Nagrodę Miasta Hrubieszowa – Statuetkę króla Władysława Jagiełły zasłużonemu trenerowi lekkiej atletyki i działaczowi sportowemu, w tym LZS p. Andrzejowi Kulczyńskiemu .

7. Z kolei niżej podpisany z rąk przew. Rady Powiatu p. Andrzeja Barczuka i starosty hrubieszowskiego p. Józefa Kuropatwy został uhonorowany Tytułem „Zasłużony dla powiatu hrubieszowskiego” (medal).

8.  Wręczenia Złotej Honorowej Odznaki za działalność w szeregach Zrzeszenia LZS dla klubów sportowych z hrubieszowszczyzny dokonał wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Zrzeszenie LZS, jednocześnie były zawodnik Unii Hrubieszów p. Józef Poterucha, były to kluby:

– Andoria Mircze,

– Altus Szychowice,

– GLKS Jarosławiec,

– Grześ Hrubieszów,

– Huragan Hrubieszów,

– Kresy Dołhobyczów,

– Kryształ Werbkowice,

– Ogólniak Hrubieszów,

– Olimpia Miączyn,

– Płomień/Spartan Nieledew,

– Unia Białopole,

– Unia Hrubieszów

Oraz czterem osobom indywidualnie medale 65-lecia LZS: Eugeniusz Paczała, Marek A. Kitliński, Andrzej Pawlos (Mieniany) i Jan Karczewski (Dołhobyczów) – niestety ci dwaj ostatni byli nieobecni.

9. Komitet Organizacyjny Jubileuszu powołał Kapitułę, która wytypowała osoby do wyróżnień w trzech działach  i tak:

W kategorii „Osobowość sportowa w 90-cio letniej historii sportu na ziemi hrubieszowskiej”

1. Borsukiewicz Bronisław /pn/ – Unia Hrubieszów

2. Cisło Marian /pn/ – Unia Hrubieszów, Kryształ Werbkowice, Płomień/Spartan Nieledew, Huragan Stefankowice, LZS Turkowice.

3. Czerniak Antoni /la, pc/ – Unia Hrubieszów/LZS Mieniany, PZPC

4. Dąbrowski Krzysztof /pr, unihokej/ – Unia Hrubieszów, LUKS „Grześ” Hrubieszów

5. Dąbrowski Mirosław /la, unihokej/ – Unii Hrubieszów, LUKS „Grześ” Hrubieszów

6. Dziewiczkiewicz Ryszard /pn, nl wf/ – Orlęta Horodło, LZS, SZS

7. Jędruszczak Zdzisław /rekreacja/ – TKKF Hrubieszów

8. Karczewski Jan /pn, sport niepełnosprawni/ – Kresy Dołhobyczów, SZS, LZS

9. Kitlińska Janina Ewa /organizator/ – SZS, Unia Hrubieszów, LZS

10. Kitliński Marek Ambroży /la/ – LZS „Olimpia” Strzyżów, LKS „Świt” Hrubieszów, „Unia” Hrubieszów, MKS „Grześ” Hrubieszów, OZLA, SZS. LZS.

11. Krawczuk Zbigniew /ts, p.k./ – UKS „Ogólniak Hrubieszów, SZS

12. Kulczyński Andrzej /la, LZS/ – LZS Horodło, LZS „Olimpia” Strzyżów,  LKS „Świt”, „Unia” Hrubieszów, LZS, OZLA.

13. Lachowicz Bogusław /pn/ – Unia Hrubieszów, HOSiR, LZPN

14. Lebiedowicz Henryk /la, pc/ – LZS Nowosiółki, LZS Turkowice, LKS „Świt” Hrubieszów, Unia Hrubieszów, PZPC.

15. Mizerski Leszek /pn/ – Huragan Stefankowice, LZS

16. Muzyczuk Małgorzata /la/ – „Unia” Hrubieszów, SZS, LZS, OZLA

17. Nieradko Witold /pływ., pr/ – OWF Hrubieszów, Unia Hrubieszów, SZS

18. Nowak Mirosław /pn/ – Unia Hrubieszów, Płomień/Spartan Nieledew, Huragan Stefankowice

19. Nowosad Tadeusz /pn/ – KS „Strzelec”, AKS, Związkowiec, Ogniwo, Spójnia, Start, Grom, SRAKS „Unia”  – wszystkie Hrubieszów

20. Pacaj Antoni /la, pn/ – GLKS Jarosławiec, LZS Turkowice, Orkan Dziekanów

21. Pietrusiński Eryk /trójbój sił./ – Kryształ Werbkowice

22. Skierski Franciszek /ts, LZS/ – Huczwa Podhorce, LZS „Olimpia” Strzyżów, LZS „Zieloni” Hrubieszów, LKS „Świt” Hrubieszów. „Unia” w Hrubieszowie, LZS, POSTiW.

23. Szymański Lech – lekarz sportowy, działacz

24. Śliwiński Mieczysław /pr, sport niepełnosprawni/ – Unia i Świt Hrubieszów, „Kusy” – Zakład Terapii Zajęciowych w Hrubieszowie.

25. Tarnawski Leszek /pc, sport niepełnosprawni/ – Unia Hrubieszów/ Zadębce, OZPC

26. Watras Łucja /la/ – Świt i Unia Hrubieszów

27. Watras Marek /la/ – Świt i Unia Hrubieszów. OZLA, HOSiR

28. Wodziński Leon /la, pc, pr/ – LZS Horodło, LZS Strzyżów, LZS Turkowice, Świt i Unia Hrubieszów, LZS, SZS, OZLA

29. Wróblewski Jan /kibic, działacz/ – od KS Strzelca do Unii Hrubieszów,

30. Zalewski Paweł /pn, tr. sił./ – Kryształ Werbkowice

Wręczenia wyróżnień w kategorii „Osobowość sportowa w 90-cio letniej historii sportu na ziemi hrubieszowskiej” (30 osób), których przedstawiał (jak i w pozostałych grupach) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki p. Dariusz Czujkowski dokonali Przewodniczący Rady Powiatu p. Andrzej Barczuk i Starosta Hrubieszowski p. Józef Kuropatwa.

10. Wręczenia wyróżnień w kategorii „Sportowcy, którzy odnieśli sukcesy reprezentując kluby ziemi hrubieszowskiej” – 25 osób, dokonali: wiceburmistrz m. Hrubieszów p. Paweł Perlemuter i członkowie kapituły – p. Henryk Lebiedowicz i p. Mieczysław Śliwiński.

Osoby wytypowane do wyróżnienia w kategorii „Zawodniczki i zawodnicy, którzy odnieśli sukcesy reprezentując kluby sportowe „Ziemi Hrubieszowskiej”:

1. Borys Dawid /pn/ – Unia Hrubieszów

2. Brzozowska Dorota /la/ – Unia Hrubieszów

3. Chudzik Dorota  /pc/ – Unia Hrubieszów

4. Cyganowski Ryszard /motocrossy, pn, la, kol./ – Związkowiec, Ogniwo, Sparta, Start, LPŻ wszystko Hrubieszów

5. Greszeta Andrzej /pc/ – Unia Hrubieszów

6. Kamień Mirosław /la/ – Unia Hrubieszów

7. Kern Artur /la/ – Unia Hrubieszów

8. Klinszport Marek /la/ – LKS Świt i Unia Hrubieszów

9. Kondziołka Marcin /pc/ – Unia Hrubieszów

10. Kwaśniewska Irmina /la/ – Unia Hrubieszów

11. Lalik Sylwia /pc/ – Unia Hrubieszów

12. Łatka Agnieszka /la/ – Unia Hrubieszów

13. Lebiedowicz Zbigniew /pn/ – Unia Hrubieszów

14. Mizdal Ewa – /pc/ – Unia Hrubieszów

15. Nieradko Antoni /pływ., pr/ –  OWF i Unia Hrubieszów

16. Oliwiak Beata /ts/ – Sekcja Olimpiad Specjalnych „KUSY” przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie,

17. Pachniewski Jerzy /pn, brydż/ – Unia, LPŻ i Słoneczko Hrubieszów

18. Paczała Eugeniusz /la/ – LKS Świt i Unia Hrubieszów

19. Paczos Maria /la/ – Unia Hrubieszów

20. Pańczyk Jolanta /la/ – Unia Hrubieszów

21. Psionka Artur /pc/ – Unia Hrubieszów

22. Sarzyński Adam – /pc/ –  Unia Hrubieszów

23. Śliwińska Anna /trójbój sił./ – Kryształ Werbkowice

24. Wojciechowski Łukasz /un/ – LUKS Grześ Hrubieszów

25. Wąsiel Józef /la, pc/ – LZS Mircze, LZS Olimpia Strzyżów, LZS Zieloni, LKS Świt i Unia Hrubieszów.

 

11. Wręczenia wyróżnień w kategorii „Sportowcy, którzy rozpoczęli kariery sportowe w klubach ziemi hrubieszowskiej, ale osiągnęli wybitne wyniki w barwach innych klubów” – 20 osób, dokonali: przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów p. Janusz Jędrzejewski, wójt Gminy Hrubieszów jednocześnie przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny p. Jan Mołodecki oraz członkowie Kapituły – p. Łucja Watras i p. Mirosław Dąbrowski.

Osoby wytypowane do wyróżnienia w kategorii „Wybitny zawodnik rodem z Ziemi Hrubieszowskiej, osiągający sukcesy w barwach innych klubów sportowych”.

1. Bielak Ryszard Strzyżów /pk/ – LO Staszic Hrubieszów, AZS Lublin

2. Boczkowska Maria /pk/ – Unia Hrubieszów, Stal Stalowa Wola, AZS Katowice, Wisła Kraków

3. Buczak Jan /kol./ – Świt Hrubieszów, Kryształ Werbkowice, Spółdzielca Lublin, Agros Zamość

4. Chwedczuk Andrzej /pc/ – Unia Hrubieszów, AZS AWF Biała Podlaska

5. Fedaczyński Rafał – /la/ – Unia Hrubieszów, AZS AWF Katowice

6. Grzyb Edyta /la/ – Unia Hrubieszów, Agros Zamość , AZS AWF Warszawa

7. Kamiński Andrzej /pn/  – Unia Hrubieszów, Granica Chełm, Ursus i Hutnik Warszawa                 

8. Kiełbowicz Tomasz /pn/ – Unia Hrubieszów, Siarka Tarnobrzeg, Raków Częstochowa, Widzew Łódź, Polonia Warszawa, Legia Warszawa

9. Kitliński Piotr /can, la/ – Unia Hrubieszów, AZS Lublin, Nefryt Lubartów

10. Koszałka Paweł  Ślipcze /pc/ – Unia Hrubieszów, Budowlani Opole

11. Krawczuk Ewelina /ts/ – UKS „Ogólniak” Hrubieszów, Rafaello Kazimierza Wielka, Arka Ryki

12. Musur Ewa /la, Grabowiec, Zaborce/ – Unia Hrubieszów, LZS Turkowice, Olimpia Poznań

13. Nowak Dawid /pn/ – Unia Hrubieszów, UKS SMS Łódź, Zdrój Ciechocinek, Toruński KP, GKS Bełchatów

14. Rybak Janusz /pn/ – Unia Hrubieszów, Wisła Puławy, Radomiak Radom

15. Sadlej Zbigniew /Jarosławiec, Uchanie//la/ – Unia Hrubieszów, Gwardia Olsztyn, Wawel Kraków

16. Sulowski Edmund /la/ – Unia Hrubieszów, Wawel Kraków, Zagłębie Lubiń

17. Ufnal Magdalena – Gródek /pc/ – Unia Hrubieszów, Budowlani Opole

18. Ulidowska Marzanna /la/ – Unia Hrubieszów, Orkan Poznań, Górnik Zabrze, AKS Chorzów, Kolejarz Katowice, Express Katowice

19. Urbaniak Arkadiusz /pr/ – Unia Hrubieszów, AZS AWF Warszawa, Wisła Puławy

20. Watras Wiesław – /la/ – Świt i Unia Hrubieszów, AZS Biała Podlaska, Start Lublin

 

12. Podsumowania Plebiscytu na Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców i Trenerów za sezon 2011 – 15 osób, dokonali starosta powiatu hrubieszowskiego p. J. Kuropatwa i przew. RP p. A. Barczuk. Kolejność czołówki:

Zawodnicy:

1. Paweł Szostak 5024 MKS UNIA Hrubieszów / lekkoatletyka
2. Artur Kern 4422 MKS UNIA Hrubieszów / lekkoatletyka
3. Wiktoria Ciesielczuk 4344 MKS UNIA Hrubieszów / lekkoatletyka
4. Albin Zacharczuk 3437 MKS UNIA Hrubieszów / lekkoatletyka
5. Jan Zderkiewicz 2847 Hrubieszów na Rowerach / kolarstwo
6. Mizdal Ewa 2393 MKS UNIA Hrubieszów / podnoszenie ciężarów
7. Patryk Fijołek 2347 Hrubieszowska Sekcja Karate / Karate
8. Jarzyński Marek 2262 UKS Ogólniak Hrubieszów / tenis stołowy
9. Marcin Lebiedowicz 1707 MKS UNIA Hrubieszów / piłka nożna
10 Joanna Chodun 1616 Hrubieszowska Sekcja Karate / karate

Trenerzy;

1 Andrzej Kulczyński 2232 MKS UNIA Hrubieszów / lekkoatletyka
2. Zbigniew Krawczuk 2190 UKS Ogólniak Hrubieszów / tenis stołowy
3. Krzysztof Brudnowski 1452 GKS Kresy Dołhobyczów / piłka siatkowa
4. Marcin Nowak 1202 MKS UNIA Hrubieszów / piłka nożna
5. Marek Wołos 1172 Hrubieszowska Sekcja Karate

13. Podsumowania konkursu „Co wiem o sporcie na Ziemi Hrubieszowskiej w latach 1922 – 2012” – 6 osób, dokonali przew. RP p. A. Barczuk i starosta p. J. Kuropatwa w asyście organizatorów, czyli niżej podpisanego i p. M. Dąbrowskiego. Nagrodzeni, czołówka:

1. Marek Bartkowiak Hrubieszów
2. Mariusz Kulczyński Dołhobyczów
3. Piotr Różniatowski Gimnazjum Nr 1 Hrubieszów
4. Karol Pogwizd Gimnazjum Nr 1 Hrubieszów
5/6. Jarosław Kapkin ZS Nr 4 w Hrubieszów
5/6. Wiktoria Kinga Ciesielczuk Gimnazjum Nr 3 Hrubieszów

14. Po w/w częściach nastąpiły wystąpienia, niektórych zaproszonych gości i nagrodzonych, a nawet były puchary i symboliczne upominki. M.in. w imieniu nagrodzonych i Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu podziękował wszystkim, co się przyczynili do organizowanych uroczystości i przeprowadzanego współzawodnictwa p. Henryk Lebiedowicz.

15. Po w/w punktach nastąpił występ artystyczny w postaci prezentacji umiejętności części męskiej Zespołu Teatru Piosenki Młyn z Hrubieszowa z kultową piosenką „Miasteczko na H” w wykonaniu Tomasza Brudnowskiego. Ponadto wystąpili: Adam Szabat, Andrzej Pakuła, Mateusz Kłak i Maciej Łyko, również jako narrator.

16. Świetnym pomysłem okazał się występ grupy gimnastycznej z ZSM nr 2 z Hrubieszowa przygotowanej przez nauczyciela wf tej szkoły p. Roberta Jóźwiaka, ponieważ nawiązywał on do przedwojennego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Hrubieszowie.

17. Po w/w występie uczestniczy Jubileuszu przeszli pod budynek Sądu Rejonowego, na którym za wcześniejszym zezwoleniem prezesa sądu p. Andrzeja Lachowskiego na jego najstarszej części, czyli tzw. Domie Sokoła” odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez Radę Miejską Hrubieszowa i Burmistrza Miasta. Aktu odsłonięcia dokonali Poseł na Sejm RP p. Sławomir Zawiślak, Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa p. Paweł Perelmuter i Przewodniczący Rady Miejskiej p. Eugeniusz Paczała.

18. Z kolei po przejściu do budynku Biblioteki Pedagogicznej w Hrubieszowie przy ul. Ciesielczuka, działającej pod kierownictwem p. Elżbiety Bednarek, a przed II wojną „Dom Strzelca” odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą przedwojennemu hrubieszowskiemu Związkowi Strzeleckiemu i Klubowi Sportowemu „Strzelec” z Hrubieszowa, a tablicę odsłonili Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barczuk oraz przedstawiciel Zarządu Powiatu Danuta Kozłowska. Tablica został ufundowana przez Radę Powiatu Hrubieszowskiego. Obie tablice poświęcił uprawiający do dzisiaj biegi, piłkę nożną i tenis stołowy ksiądz Tomasz Szady. Tablicę wykonał Zakład Kamieniarski „Granbet” z Kryłowa pod kierownictwem Henryka Sobczuka. Oba napisy na Tablice Pamiątkowe ułożył były lekkoatleta Unii Hrubieszów, obecnie polonista w ZS nr 3 w Hrubieszowie mgr Robert Szwanc.

19. Z kolei nastąpił powrót w kierunku centrum i wstąpiono do Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, w którym dokonano otwarcia i zwiedzono wystawę pamiątkową poświęconą działalności sportowej na Ziemi Hrubieszowskiej (m. in. Kiełbowicz, Nowak, Wąsiel, Muzyczuk, Kitlińscy, Ufnal, Watrasowie, Krzyżewski, Duławski, kluby sportowe, szkoły, itd.) przygotowanej pod kierownictwem dyr. p. Bartłomieja Barteckiego przez p. Dorotę Grzymałę, dr Justynę Wojtiuk i pozostałe panie tam pracujące. Wystawa jest czynna i można ją oglądać nadal, zapraszamy.

20. Po czterech godzinach, większość uczestników Jubileuszu spotkała się w kawiarence Hrubieszowskiego Domu Kultury, na poczęstunku, który wielce smacznie i obficie został przygotowany przez panie z Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie pod kierownictwem p. Ireny Czerwińskiej..

 

Patronat honorowy nad Jubileuszem przyjęli:

1. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

3. Związek Gmin Lubelszczyzny.

4. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie.

5. Starostwo Powiatowe i Rada Powiatu w Hrubieszowie.

6. Rada Miejska i Burmistrz Miasta Hrubieszów.

7. Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej.

8. Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie.

9. Urząd Gminy i Rada Gminy Hrubieszów.

10. Radio Lublin

11. Tygodnik Zamojski

12. Portal internetowy LubieHrubie

 

Zaproszenie!!!

Komitet Organizacyjny Jubileuszu  „90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 –2012” zaprasza na najbliższe imprezy organizowane z tej okazji:

– 11.06.2012 godz. 9.30 – Turniej piłki ręcznej szkół gimnazjalnych chłopców na boisku otwartym przy SP nr 1 w Hrubieszowie.

– konkurs pt. „Hrubieszowskie wspomnienia sportowe” trwa do września, czekamy na opracowania!

– 24.06.2012 r. godz. 10.00 – Turniej koszykówki ulicznej na boisku przy „Staszicu” ZS nr 2 w Hrubieszowie.

– 26.06.2012 r. godz. 9.30 – Turniej piłki nożnej szkół pnadgimnazjalnych na treningowych boiskach HOSiR i finałem na boisku głównym.

– 15.07.2012 g. 10.30 siatkówka plażowa trójki męskie na boisku HOSiR

– 22.07.2012 g. 10.30 siatkówka plażowa trójki kobiece na boisku HOSiR

– 5.08. 2012 g. 10.30 siatkówka plażowa trójki mieszane na boisku HOSiR

– lipiec spływ kajakowy z wyścigiem

– itd.

 

Uwaga!

Wszystkie regulaminy znajdują się lub będą znajdować się na LubieHrubie!

 

Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

Na zdjęciu – Delegacja ZS nr 4 w Hrubieszowie oraz znakomita tenisistka Beata Oliwiak z WTZ przed złożeniem wiązanki i zapaleniem znicza na grobie wzpółzałożyciela prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Hrubieszowie Jana Pawłowicza, w intecji zmarłych wszystkich sportowców Ziemi Hrubieszów.