Okręgowe Kolegium Sędziów w Zamościu pomaga

Wpłaty od sędziów piłkarskich w naszym regionie w akcji walki z koronawirusem „Okręgowe Kolegium Sędziów w Zamościu POMAGA” wyniosły 1660 zł.

Reklamy

 

Zebrane środki zostały przelane na konto Domu Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Żdanowska 3, który jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.

Bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

 

OKS Zamość