PALPSM

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 W Hrubieszowie „DLA SZKOŁY” organizuje rozgrywki ligowe piłki siatkowej mężczyzn i ogłasza zapisy do udziału w II–giej Powiatowej Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej Mężczyzn.

Reklamy

Termin zgłoszeń:
22 września 2008 r.

Warunki uczestnictwa:
zgłoszenie pisemne z listą zawodników i nazwą drużyny, wpłata kwoty w wysokości 250 zł (w ZS nr 3 – sekretariat lub pokój nauczycieli wf do p. K. Brudnowskiego), kontakt z organizatorami.

Reklamy

Wstępne założenia regulaminu:
rozgrywki ligowe odbędą się wg zasady „każdy z każdym” z rundą rewanżową. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPS, z tą różnicą, że mecz toczył się będzie do 2 wygranych setów. Terminarz rozgrywek ligowych zostanie sprecyzowany po dokonaniu naboru drużyn.

Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe.

REGULAMIN PALPSM – plik do pobrania >>

***

REGULAMIN POWIATOWEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN HRUBIESZÓW 2008 r.

Zasady ogólne.
Organizatorami zawodów są:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” reprezentowane przez: Prezesa Dariusza Szadowskiego i Wiceprezesa Krzysztofa Brudnowskiego.

Projekt współfinansuje Starostwo Powiatowe.

Obiekty sportowe – w trakcie wynajmowania (w zależności od ilości drużyn)

Uczestnictwo.
Drużynę do 18 zawodników. W protokole meczowym może być wpisanych maksymalnie 12 zawodników – kadra na mecz. Minimalny skład zespołu może liczyć 6 zawodników.
Po zakończeniu pierwszej rundy rozgrywek, przed rozpoczęciem rundy rewanżowej dopuszcza się zmiany w składach drużyn. Zmiany te maja być podane w formie pisemnego zgłoszenia. Zawodnicy, którzy grali w rozgrywkach nie mogą zmieniać drużyny i w rundzie rewanżowej reprezentować inną drużynę.

Przepisy gry.
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS w tym szczególnie:
zespół składa się z 6 zawodników, drużyna stawiająca się w mniejszym liczebnie składzie może rozegrać mecz „rekreacyjny”, ale w tabeli wyników wpisany zostanie walkower dla drużyny przeciwnej, przed każdym meczem zgodnie z przepisami, kapitan lub trener wypełnia uproszczony protokół meczu,
przed każdym setem kapitan podaje ustawienie początkowe drużyny. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z popełnieniem błędu rotacji i stratą punktu, w trakcie seta drużyna ma prawo do wykonania maksimum 6 zmian. Zawodnik ustawienia początkowego może opuścić boisko tylko jeden raz w secie i może powrócić na boisko tylko raz w secie i tylko na miejsce w ustawieniu, które zajmował przed opuszczeniem boiska. Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko jeden raz w secie na miejsce zawodnika z ustawienia początkowego i może być zmieniony tylko przez tego samego zawodnika, którego zmienił, przepis ten nie dotyczy Libero, mecze rozgrywane będą oficjalną piłką II PALPSM – Molten IV5XC w drużynie dopuszcza się obecność 4 zawodników aktualnie zarejestrowanych, jako zawodnicy WZPS Lublin.

Sposób przeprowadzenia rozgrywek ligowych.
Zawody rozgrywane są systemem „każdy z każdym” z tym, że rozegrane zostaną dwie rundy.
Mecze ligowe rozgrywane są do 2 wygranych setów.
Spóźnianie się na mecz jest niedopuszczalne (organizator toleruje 5 minut).
Sytuacje sporne w trakcie meczu rozstrzyga sędzia pierwszy lub, jeżeli zachodzi taka potrzeba główny organizator. W trakcie zawodów prowadzi się rywalizację na „najlepszego siatkarza ligi”.

Punktacja.
System punktowania jest następujący:
drużyna która wygrała mecz 2:0 w setach zdobywa 3 punkty do klasyfikacji ligowej,
drużyna która wygrała mecz 2:1 w setach zdobywa 2 punkty do klasyfikacji ligowej,
drużyna która przegrała mecz 0:2 w setach zdobywa 0 punktów do klasyfikacji ligowej,
drużyna która przegrała mecz 1:2 w setach zdobywa 1 punkt do klasyfikacji ligowej,
drużyna, która nie stawi się na mecz w pełnym składzie, przegrywa walkowerem zdobywając 0 punktów do klasyfikacji i przegrywając 0 : 2 w setach i 0 : 25, 0 : 25 w punktach,
drużyna zdekompletowana w czasie meczu (w przypadku kontuzji powinna nastąpić zmiana narzucona, jeżeli drużyna nie posiada zmiennika kontuzjowany zawodnik ma 3 minuty na powrót na boisko, jeżeli tego nie uczyni następuje przegranie seta. Drużyna ma kolejne 3 minuty na stawienie się do gry w komplecie do następnego seta (z wyjątkiem, jeżeli poprzedni set był rozstrzygający o wyniku), jeżeli wówczas również nie stawi się w komplecie przegrywa mecz) zdobywa 0 lub 1 punkt (w zależności od ilości wygranych setów) do klasyfikacji ligowej oraz tyle setów i punktów setowych ile zdobyła do momentu zdekompletowania.
W tabeli ligowej klasyfikacja obliczana jest w taki sposób, że o kolejności miejsc decyduje odpowiednio:
– ilość zdobytych punktów,
– stosunek wygranych i przegranych setów,
– ilość wygranych setów,
– stosunek zdobytych i straconych „małych” punktów,
– ilość zdobytych „małych” punktów,
w przypadku, jeżeli to nie rozstrzyga o miejscu w tabeli decydujący staje się wynik rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Termin i miejsce zgłaszania drużyn:
Zgłoszenia należy kierować w terminie do 22 września 2008 r., do Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów tel. kom 511271552, e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl

Termin i miejsce Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn.
Terminarz znajdował się będzie w Internecie na stronach
www.lubiehrubie.pl >>
www.zsnr3.pl >>

Tryb oficjalnych protestów w trakcie trwania rozgrywek.
Każdy protest, aby został rozpatrzony musi zostać złożony do godziny 9.00 następnego dnia po zakończeniu kolejki rozgrywkowej.

Protest powinien:
być złożony na piśmie i podpisany przez kapitana drużyny, w proteście powinny znajdować się zarzuty do przebiegu rozgrywek, meczów, sędziowania itd., które uzasadniają złożenie protestu i ewentualne podjęcie decyzji o weryfikacji zastanych zjawisk.
Protestujący musi pamiętać, że sędziowie są bezstronni i ewentualne błędy wynikające ze złej percepcji i interpretacji faktów w trakcie meczu nie będą rozpatrywane w sytuacjach szczególnych dopuszcza się składanie protestu po terminie, jednak wiąże się to z zadeklarowaną przez organizatora ligi decyzją.

Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży
ZS nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”