Piotr Kitliński zaprasza na akcję Polska Biega

W sobotę 19.05.2012r. w Lublinie w ramach akcji „Polska Biega” odbędzie się II Bieg przez Wąwóz, na który zaprasza hrubieszowianin Piotr Kitliński. Poniżej regulamin.

Reklamy

II BIEG PRZEZ WĄWÓZ – Akcja „Polska Biega”

19 maja 2012 r.

 

I. ORGANIZATOR

Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe (LSB)


II. CEL I ZAŁOŻENIA IMREZY:

· promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i

środowiskowych;

· popularyzacja chodu i biegania, jako najprostszych form rekreacji fizycznej;

· promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie – poprzez sport – aktywnej

postawy obywatelskiej;

· propagowanie zdrowego trybu życia;

· promocja miasta Lublin.


III. TERMIN I MIEJSCE

19 maja 2012 roku

start i meta – Wąwóz Rury (między dzielnicami Czuby i LSM) od strony ulicy

Nadbystrzyckiej


IV. DYSTANS I TRASA BIEGU

godz. 10.00 – biegi dzieci i młodzieży (4 biegi) 1000 m – szkoły podstawowe i gimnazja

godz. 11.00 – bieg główny 4000 m

godz. 12.00 – zawody Nordic Walking 2000 m

trasy o nawierzchni asfaltowo-ziemnej


V. WARUNKI UCZESTNICTWA


Biegi dla dzieci i młodzieży

1. Prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Uczestnicy rywalizują w określonych kategoriach.

3. Startujący zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie,

za co odpowiedzialność ponoszą zgłaszający (szkoły, rodzice, opiekunowie).

4. Osoby niezrzeszone w grupy wypełniają oświadczenie o stanie zdrowia

i odpowiedzialności.

5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie podpisane przez

opiekuna prawnego.


Bieg Główny

1. W biegu mogą startować osoby zrzeszone w grupy i niezrzeszone.

2. Uczestnicy rywalizują z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn.

3. Wymagane są aktualne badania lekarskie. Zawodnicy nieposiadający aktualnych

badań startują na własną odpowiedzialność – wymagane jest wypełnienie

oświadczenia o stanie zdrowia i odpowiedzialności.


Nordic Walking

1. W marszu mogą startować osoby zrzeszone w grupy i niezrzeszone.

2. Wymagane są aktualne badania lekarskie. Zawodnicy nieposiadający aktualnych

badań startują na własną odpowiedzialność – wymagane jest wypełnienie

oświadczenia o stanie zdrowia i odpowiedzialności.


VI. ZGŁOSZENIA

· W dniu zawodów od godziny 8.30 w Biurze Zawodów zlokalizowanym w pobliżu

startu i mety zawodów w Wąwozie Rury przy ulicy Nadbystrzyckiej.


VIII. KLASYFIKACJA

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna z podziałem na kobiety i

mężczyzn.


IX. NAGRODY

· W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane

są nagrody rzeczowe.

· W klasyfikacji szkół podstawowych i gimnazjów dziewcząt i chłopców za zajęcie

miejsc 1-3 przyznawane są nagrody rzeczowe.

· Nagrodzeni w poszczególnych klasyfikacjach nie są uwzględniani podczas

losowania dla wszystkich uczestników, którzy ukończyli rywalizację, zatem

nagrody nie dublują się.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Każdy startujący w biegu głównym i w Nordic Walking musi posiadać numer

startowy i kartę startową; dzieci biegają z karteczkami wg wzoru IMIĘ

NAZWISKO ROCZNIK SZKOŁA.

3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany

jest do jego przestrzegania.

4. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie,

zgodnie z kodeksem cywilnym.

5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją

regulaminu biegu.

6. Za rzeczy zaginione podczas imprezy Organizator nie odpowiada.

7. Koszty organizacyjne ponosi Organizator.

8. Organizator nie pobiera żadnych opłat startowych.

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Opracował – mak

Na zdjęciu – Biegający trener Piotr Kitliński podczas Biegu Herbowego w Hrubieszowie w 2011 r.