Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych Gminy Werbkowice

19 czerwca 2013 roku na Hali Sportowej im. Bronisława Malinowskiego przy Zespole Szkół w Werbkowicach, odbyło się uroczyste zakończenie rywalizacji sportowej z udziałem przedstawicieli 8 szkół podstawowych gminy Werbkowic, a tym samym dokonano podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół wraz z dekoracją.

Reklamy

Igrzyska Sportowe /zawody sportowe/ szkół podstawowych gminy Werbkowice, organizowane były zgodnie z opracowanym terminarzem zawodów w terminie od października 2012 roku do czerwca 2013 roku na obiektach sportowych Zespołu Szkół, oprócz ringa, które odbyło się na obiektach sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gozdowie. Rywalizowano w 12 konkurencjach sportowych dziewcząt oraz chłopców, ogólnie w zawodach udział wzięło 502 zawodniczek/zawodników. Wszystkie konkurencje zaliczane były do punktacji generalnej współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych na rok szkolny 2012/2013, która przedstawia się następująco:

I miejsce Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa w Werbkowicach

II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gozdowie

III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach

IV miejsce – Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa w Sahryniu

V miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Podhorcach

VI miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach

VII miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem-Kol.

VIII miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Honiatyczach

IX miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu.

 

Wszystkie sklasyfikowane szkoły zostały nagrodzone dyplomami, pucharami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu sportowego, którego fundatorem był Wójt Gminy Lech Bojko. Uroczystej dekoracji szkół dokonali: Przewodniczący Rady Gminy Małgorzata Wojturska, Wójt Gminy Lech Bojko oraz Dyrektor Zespołu Szkół Maria Kaliszczuk. Za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży wszyscy dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wychowania fizycznego otrzymali od Wójta Gminy – Akt Podziękowania.

Imprezę zakończono w miłej sportowej atmosferze przy kawie, napojach i ciastkach, dyskutując nad formą organizacji w kolejnym roku szkolnym, cyklu imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Info: UG Werbkowice