Prawie 50 tys. zł. dotacji na organizację „Hrubieszowskiej Akademii Sportu Dzieci i Młodzieży”

Projekt MKS Unia Hrubieszów polegający na organizacji „Hrubieszowskiej Akademii Sportu Dzieci i Młodzieży” został zakwalifikowany do realizacji i otrzymał dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w kwocie 49.423,50 zł.

Reklamy

Podpisanie umowy o dotację nastąpi po uruchomieniu przez klub wyodrębnionego rachunku bankowego  oraz złożeniu zabezpieczeń umowy wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W ramach projektu szkoleniem sportowym przez okres 12 m-cy (początek od m-ca września br.) objętych zostanie 90 dzieci w wieku 7 – 10 lat, a zajęcia prowadzić będzie 3 szkoleniowców, nauczycieli wychowania fizycznego z hrubieszowskich szkół.

Realizacja projektu umożliwi także doposażenie naszego klubu.

 

 

Źródło: mksuniahrubieszow.pl