Próby powołania powiatowego LZS

We wtorek dnia 20 maja 2008 r. w Starostwie Powiatowym zebrała się pod przewodnictwem Wicestarosty Leszka Czerwonki i Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS J. Poteruchy spora grupa ludzi zainteresowana oficjalnym powołaniem i zarejestrowaniem Rady Powiatowej Ludowe Zespoły Sportowe w powiecie hrubieszowskim.

Reklamy

Po reaktywowaniu w 1999 r. w naszym kraju powiatów, zaczęto z inicjatywy lokalnych działaczy sportowych powoływać struktury powiatowe LZS, próbowano też i w naszym powiecie, ale szczerze mówiąc oprócz chęci niewiele z tego wynikało. Co prawda odbyło się parę imprez, ale to nie to, co działo się i dzieje np. w powiecie tomaszowskim czy zamojskim.

Oprócz w/w w zebraniu uczestniczyli: Edmund Kawka – Kryształ Werbkowice, Jan Buczak – Unia Hrubieszów, Marek A. Kitliński – LubieHrubie, Stanisław Sitarz – Rada Powiatu, Lech Szopiński – UG Mircze, Lech Bojko – UG Werbkowice, Stanisław Staszczuk – UG Dołhobyczów, Piotr Tarasiuk – UG Hrubieszów, Józef Krzywiński – GOK Horodło, Czesław Podgórski – WKR LZS, Bogusław Lachowicz HOSiR, Wacław Słomkowski WZ LZS Lublin, Krzysztof Paradowski – Orlen. Z tego grona osób została wyłoniona grupa inicjatywna w składzie: S. Sitarz, J. Buczak, Cz. Podgórski i B. Lachowicz, która ma za zadanie m.in. przygotować projekt statutu zrzeszenia i zwołać zebranie wyborcze. Przewodniczący WZ LZS w Lublinie, związany onegdaj, jako zawodnik z naszym powiatem – p. Józef Poterucha, obiecał dostarczenie wszelkich potrzebnych materiałów do realizacji tych celów, a nawet – jak będzie dobrze szło – pieniądze.

W lipcu, prawdopodobnie w Mirczu zostaną zorganizowane Powiatowe Igrzyska LZS w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych, po których najlepsi będą uczestniczyć 27 lipca br. w Miączynie w Igrzyskach Wojewódzkich. Z kolei po tych zawodach najlepsi wyjadą na Igrzyska Centralne, które w tym roku będą rozegrane pod koniec sierpnia w Słubicach i Frankfurcie (Niemcy).

***

Moje wspomnienia

Pierwsze moje starty w barwach LZS zaczęły się w 1965 r. w LZS „Olimpia” Strzyżów i LZS Hrubieszów. Jako lekkoatleta rozpoczynałem starty od Przełajowych Mistrzostw Powiatu LZS czy Mistrzostw Powiatu LZS na stadionie. Zdobyte na tych zawodach medale czy dyplomy, wycinki z gazet przypominają mi o tych miłych czasach.

Pamiętam, że było mnóstwo działaczy w różnych miejscowościach i w samym Hrubieszowie. Były organizowane również liczne zawody w siatkówce, piłce nożnej, podnoszeniu ciężarów, tenisie stołowym, piłce ręcznej, kolarstwie i rekreacyjne, i to na szczeblu gminnym czy powiatowym. Organizowano obozy sportowe, brano udział w zawodach wyższego szczebla. Sezony podliczano uroczystymi podsumowaniami, zabawą czy plebiscytem sportowym, były odznaczenia LZS. W Hrubieszowie działało biuro powiatowe, w którym zatrudnieni byli na etatach ludzie z pasją sportową, którzy nadzorowali przebiegiem działalności sportowej, były z różnych stron dotacje finansowe. System ten pozwalał na systematyczne podnoszenie mojego jak i innych zawodników poziomu sportowego. Wiele osób zdobywało medale na zawodach ogólnopolskich. Niestety po reformie administracyjnej w kraju, od 1976 r. działalność LZS w naszym rejonie (tak zaczęto nazywać powiaty) coraz bardzie słabła, w końcu rozpadły się podstawowe struktury.

Miejmy nadzieję, że i obecnie uda się reaktywować działalność LZS (większość klubów sportowych i tak należy do tego zrzeszenia) i znowu młodzież, dzieci i dorośli będą mieli mile wypełniony czas wolny, a być może szkoleniowcy dodatkowo „wyłowią” talenty sportowe do „obróbki” na jak najwyższy poziom.

Powodzenia.

Opracował – mak