Propozycje do kalendarza SZS

Hrubieszów W dniu 6.06.br. odbędzie się zebranie Zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego SZS zatwierdzające Kalendarz Imprez na rok szkolny 2009/10. Do tego terminu można składać wszelkie uwagi i propozycje do członka Zarządu p. Zbigniewa Krawczuka, który przedstawi je na zebraniu.

Reklamy

W związku z tym, że byłem wieloletnim nauczycielem wf sam miałem trochę uwag i propozycji, co się okazywało nie jest łatwe do przeforsowania podczas takiego zebrania, ponieważ jak wszędzie należy posiadać w zarządzie tzw. lobby w celu zatwierdzenia tych propozycji. Ale jeśli ich nie będziemy zgłaszać, to niektórzy nawet nie będą wiedzieli, że są inne zdania czy propozycje.

Podstawową sprawą, to jest to, że jest prowadzone współzawodnictwo międzyszkolne oraz między powiatami i każdy powiat, oprócz najpopularniejszych dyscyplin sportowych stara się w kalendarzu umieścić takie dyscypliny, w których jest mocny.

Dlatego proponuję aby Hrubieszów szukał poparcia dla takich dyscyplin jak: podnoszenie ciężarów i unihokej.

W indywidualnych biegach przełajowych wprowadzić zasadę eliminacji przynajmniej od powiatowych do wojewódzkich (można pominąć ewentualnie rejony), ponieważ po naszym powiecie widać, że w tego rodzaju zawodach bierze udział z naszego terenu znikoma ilość szkół i pomimo dużej frekwencji podczas zawodów wojewódzkich, to w każdej szkole są talenty, które być może rozpoczęłyby marsz ku tzw. karierze sportowej.

W związku z tym, że byłem również trenerem la, to ta dyscyplina jest mi bliska i proponowałbym w szkołach podstawowych (Igrzyskach) wprowadzić dodatkowo indywidualne mistrzostwa, ponieważ w proponowanym czwórboju do drużyny nie załapują się talenty indywidualne a wieloboiści, niektórzy jak usłyszą (np. kandydaci do rzutów czy skoków), że mają na koniec pokonać 1000 m. nie chcą startować lub czasami uciekają po trzech „lżejszych” konkurencjach. Indywidualne zawody na pewno miałyby dużą frekwencję, bo z każdej szkoły ktoś się znajdzie, że będzie w czołówce i nauczyciel go powiezie. Nie widzę przeszkód dla indywidualnych zawodów w la w szkołach ponadgimnazjalnych i to rozgrywanych w maju np. dla roczników z klas I i II. Ktoś powie kalendarz i tak jest przeładowany, i jest, oczywiście dla tych, którzy startują w wielu dyscyplinach oraz awansują coraz wyżej i chwała im za to.

Zadziwia mnie również regulamin ligi la szkół ponadgimnazjlanych, który jest dużo uboższy od ligi gimnazjalnej i nie pozwala wykazać się np. skoczkom wzwyż czy oszczepnikom, nie mówiąc o innych jeszcze konkurencjach. Ale to już należałoby monitować do Zarządu Głównego SZS.

Byłem ostatnio w LW SZS w Lublinie i rozmawiałem na temat braku dostępu (na dodatek szybkiego) do komunikatów z zawodów rejonowych i monitowałem do wice prezesa urzędującego aby mobilizował odpowiedzialnych za tę strefę aby w dobie komputerów zakładali swoje strony i wszystko będzie dostępne. Rozmawiałem z redaktorami sportowymi redakcji gazet regionalnych z Zamościa i twierdzą, że chętnie by po takich zawodach umieszczali informacje ale brakuje im na ten temat wiedzy, uważam m.in. z tego tytułu jak i braku chęci do przesłania komunikatu, bo redaktor nawet jakby chciałby być na iluś imprezach to na wszystkich nie da rady bo jest ich naprawdę w każdym ciągu szkół wiele.

To tyle moich podstawowych uwag, jeżeli ktoś ma inne lub dodatkowe propozycje to jeszcze raz przypominam można je zgłaszać jak wyżej lub ewentualnie do przewodniczącego Zarządu Powiatu SZS w Hrubieszowie Mirosława Kamienia.

Opracował – mak

Hrubieszow LubieHrubie 2009