Przed nami pierwsze zawody w podnoszeniu ciężarów 2015 roku!

W piątek 23.01.2015 r. od godz. 12.30 na siłowni przy ZS nr 1 w Hrubieszowie ul. Zamojska odbędą się zawody w podnoszeniu ciężarów dziewcząt i chłopców O Puchar Przewodniczącego Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej. Będzie startować młodzież z Hrubieszowa i Mircza.

Reklamy

 

Nagrody i dyplomy ufundował Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki. Całość organizuje Pan Henryk Lebiedowicz z sekcją PC Unii Hrubieszów.

Zapraszamy kibiców, a szczególnie młodzież szkolną!

 

 

R E G U L A M I N
O Puchar Przewodniczącego Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej

I CEL
– popularyzacja podnoszenia ciężarów w środowisku wiejskim
– selekcja najzdolniejszej młodzieży w podnoszeniu ciężarów
– zapewnienie młodzieży współzawodnictwa sportowego
– uaktywnienie środowiska wiejskiego na rzecz upowszechniania kultury fizycznej

II. TERMIN I MIEJSCE
Zawody zostaną rozegrane w dniu 23.01.2015 r. /piątek/ w Hrubieszowie – siłownia Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18 a.
Otwarcie zawodów godz. 12.30. Zakończenie godz. 14.00.

III ORGANIZATOR
Urząd Gminy Hrubieszów
Miejski Klub Sportowy „Unia „ Hrubieszów
Zespół Szkół nr 1 Hrubieszów

IV. UCZESTNICTWO
Zawody rozegrane zostaną w kategorii dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach wagowych: Dziewczęta 44kg, 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 75kg, +75kg, Chłopcy 50 kg, 56kg, 62kg, 69kg, 77kg, 85kg, 94kg, +94kg. Prawo startu mają zawodnicy z Gmin Powiatu Hrubieszowskiego urodzeni w 2002 roku i starsi. Zawody odbędą się zgodnie z przepisami PZPC.

V. NAGRODY
Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla wszystkich zawodniczek i zawodników biorących udział w zawodach. Szczegóły dotyczące przyznawana nagród poda organizator podczas zawodów. Nagrody i dyplomy funduje Wójt Gminy Hrubieszów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży, uszkodzenia lub zagubienia sprzętu i rzeczy przez zawodników oraz osoby towarzyszące.
Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

 


Opracował – mak