Przed nami Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Werbkowice 2018

24 października 2018 roku w Hali Sportowej im. Bronisława Malinowskiego przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbędzie się „Turniej Tenisa Stołowego Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

Reklamy

 

Organizatorem Turnieju jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach przy współpracy
z Uczniowskim Klubem Sportowym „GROT-MICHAŁ” Werbkowice oraz Szkołą Podstawową w Werbkowicach.

Do udziału w Turnieju zaproszono Warsztaty Terapii Zajęciowej z powiatów: hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, biłgorajski.

Ideą „Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” jest integracja środowiska osób z niepełnosprawnością, a także motywowanie ich do podjęcia działania, w celu tworzenia warunków włączenia w pełne życie społeczne, w tym aktywność sportową i przełamywania w owym zakresie barier. Sport w życiu osób z niepełnosprawnością spełnia niezwykle istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym równie ważne okazuje się poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Istotnym celem turnieju jest stworzenie osobom z niepełnosprawnością takich samych warunków do uprawiania sportu jakie mają osoby pełnosprawne. Z czasem sport staje się nowym pomysłem na życie i zagospodarowaniem czasu wolnego.

Patronat honorowy nad Turniejem objął Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast patronat medialny nad imprezą sprawuje Tygodnik Zamojski.

Wsparciem rzeczowym oraz finansowym obdarzyli organizatorów Turnieju lokalni przedsiębiorcy:

 • Centrum Integracji Społecznej w Mienianach;
 • P.H.U. „Kot & W”;
 • Piekarnia A.R.S., Antoni Skrzypa;
 • KSC S.A. oddział „Cukrownia Werbkowice”;
 • Kraina Ciast i Tortów, Agnieszka Strzelecka;
 • Sklep Wielobranżowy, Stanisław Niedźwiedź;
 • Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie, (SAAK);
 • P.H.U. Hydro-Met, Jan Kuś;
 • Hurtownia Artykułów Spożywczo – Przemysłowych, Jerzy Rybczyński ;
 • Dachy – Kalbarczyk, Firma usługowo-handlowa Andrzej Kalbarczyk;
 • Agro – Farb FHU, Arkadiusz Dobrzyński.

 

Puchary za I, II i III Miejsce w Kategorii Mężczyzn i Kobiet ufundowała Pani Halina Szpuga – przewodnicząca PSONI Koło w Werbkowicach.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz programem Turnieju zamieszczonych na naszej stronie internetowej (www.werbkowice.psoni.org.pl).

 

źródło, grafika: WTZ Alojzów