Przed nami walne zebranie członków MKS „Unia” Hrubieszów

6 kwietnia 2018 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” Hrubieszów.

Reklamy

 

Na podstawie § 20 ust. 2 statutu, Zarząd MKS „Unia” Hrubieszów zwołał na dzień 6 kwietnia 2018 r. na godz. 16.30 w pierwszym terminie, a gdyby w terminie pierwszym nie było wymaganego kworum, na dzień 6 kwietnia 2018 r. na godz. 17.00, Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków MKS „Unia” Hrubieszów.

Walne Zebranie odbywać się będzie w sali narad Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Ciesielczuka 2.

Reklamy

Proponowany porządek Zebrania przewiduje m. in.:

– sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za okres mijającej kadencji oraz udzielenie (nieudzielenie) absolutorium ustępującemu zarządowi,

– wybory prezesa zarządu, zarządu klubu oraz komisji rewizyjnej na okres nowej kadencji,

– podjęcie uchwał i wniosków.

 

(źródło: MKS UNIA Hrubieszów)