Przed nami XV Bieg Herbowy na ulicach Hrubieszowa!

W niedzielę 26.05.2013 r. od godz. 11.00 Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie w okolicach swojej siedziby organizuje XV Biegi Herbowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ubiegłym roku w biegu głównym na dwóch pierwszych miejscach uplasowali się hrubieszowscy zawodnicy Artur Kern i Paweł Szostak. Dużo sukcesów było w biegach dla dzieci i młodzieży, a jak będzie w tym roku? Poniżej regulamin i czołówki poszczególnych biegów z ubiegłego roku.

Reklamy

REGULAMIN

XV BIEGU HERBOWEGO

XXI GRAND PRIX POLSKI ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ W BIEGACH ULICZNYCH I PRZEŁAJOWYCH

HRUBIESZÓW, 26.05.2013


Patronat honorowy

Józef Kuropatwa- Starosta Hrubieszowski

Andrzej Barczuk- Przewodniczący Rady Powiatu w Hrubieszowie


Organizator

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 50 68, fax. 84 696 38 56,

www.starostwo.hrubieszow.pl;

Rada Organizatorów Biegów Ulicznych i Przełajowych Polski Środkowo- Wschodniej.


Cel imprezy

uczczenie rocznicy nadaniu herbu powiatowi, promocja Powiatu Hrubieszowskiego;

popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku oraz integracja społeczności lokalnej;

rywalizacja indywidualna w ramach Grand Prix Polski Środkowo- Wschodniej.

podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji


Termin i miejsce imprezy

26 maja 2013 r. (niedziela); start i meta przy siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Narutowicza 34; trasa asfaltowa ulicami miasta, trasa nie posiada atestu.


Biuro i zgłoszenia

biuro zawodów w dniu zawodów będzie znajdowało się w holu Starostwa Powiatowego od godz. 9.30;

zgłoszenia imienne (na czytelnie wypełnionych i podpisanych kartach zgłoszeniowych) należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie do dnia 24.05.2013 r.; wyjątkowo zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu zawodów w godz. 9.30 – 10.30.


Warunki uczestnictwa

warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie ważnych badań lekarskich uprawniające do startu na dystansach określonych przepisami PZLA, za co odpowiadają nauczyciele ze zgłaszających szkół i trenerzy klubowi; jeżeli szkoła nie zgłasza uczniów do zawodów, to niepełnoletni powinni posiadać zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów;

przed każdym biegiem będzie sprawdzana lista zgłoszonych zawodników w celu wyeliminowania osób, które wypełniły karty startowe lecz nie potwierdziły spełnienia postanowień niniejszego regulaminu na podpisanej przez upoważnione osoby karcie zgłoszenia;

kartę zgłoszenia dzieci do biegu przedszkolaka podpisuje rodzic lub prawny opiekun;

w przypadku zgłoszeń indywidualnych kartę zgłoszenia dla osób niepełnoletnich podpisuje rodzic/ prawny opiekun; podpis jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dziecko posiada ważne badania lekarskie uprawniające do startu na dystansach określonych przepisami PZLA, a rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na samodzielny udział dziecka w zawodach;

indywidualną kartę zgłoszenia osób pełnoletnich podpisuje zawodnik; podpis jest równoznaczny z oświadczeniem, iż posiada on ważne badania lekarskie uprawniające do startu na dystansach określonych przepisami PZLA;

karta zgłoszenia zbiorowego powinna zawierać nazwę i adres szkoły/ placówki lub klubu sportowego, imiona i nazwiska zawodników wraz z latami urodzenia oraz imiona i nazwiska opiekunów podczas zawodów; kartę zgłoszenia w przypadku zgłoszeń zbiorowych podpisuje dyrektor szkoły, placówki lub prezes klubu sportowego, lekarz i osoby pełniące opiekę nad zawodnikami podczas imprezy;

wszyscy uczestnicy powinni posiadać czytelnie wypełnione karty startowe, które należy oddać sędziom na mecie w celu sklasyfikowania;

zabrania się startu na podwójnych dystansach;

kategorie wiekowe w Biegu Głównym: mężczyźni- M-16 (16-19 lat); M-20 (20-29 lat); M-30 (30-39 lat); M-40 (40-49 lat); M-50 (50-59 lat); M-60 (60 lat i więcej) /obowiązuje tylko rok urodzenia/; kobiety– tylko OPEN.

 

Program minutowy zawodów

11.00 Otwarcie XV Biegu Herbowego 
11.10 Bieg 100 m przedszkolaków* dziewczęta i chłopcy – rocznik 2006 i młodsi 
11.15 Bieg 600 m* dziewczęta – rocznik 2002 i młodsi 
11.20 Bieg 600 m* chłopcy – rocznik 2002 i młodsi
11.25 Bieg 800 m* dziewczęta – rocznik 2000/2001
11.30 Bieg 800 m* chłopcy – rocznik 2000/2001
11.35 Bieg 800 m* dziewczęta – rocznik 1998/1999
11.40 Bieg 1400 m* chłopcy – rocznik 1998/1999
11.50 Bieg 1400 m* dziewczęta – rocznik 1996/1997
12.00 Bieg 1400 m* chłopcy – rocznik 1996/1997
12.10 Bieg 1400 m* dziewczęta – rocznik 1994/1995
12.20 Bieg 1400 m* chłopcy – rocznik 1994/1995
12.30 „Bieg Herbowy” (Bieg Główny)– 4200m open kobiet i mężczyzn od 16 lat 
13.15. Dekoracje Biegu Głównego 
*dekoracje na bieżąco

 

Punktacja indywidualna

Punktacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem XXI Grand- Prix Polski Śr.– Wsch. w Biegach Ulicznych i Przełajowych w 2013 r.

Do punktacji nie wlicza się zawodników zagranicznych i nie przydziela się im punktów.
(Miejsce Liczba pkt Miejsce Liczba pkt Miejsce Liczba pkt Miejsce Liczba pkt Miejsce Liczba pkt Miejsce Liczba pkt)
1 35 6 25 11 20 16 15 21 10 26 5
2 32 7 24 12 19 17 14 22 9 27 4
3 29 8 23 13 18 18 13 23 8 28 3
4 27 9 22 14 17 19 12 24 7 29 2
5 26 10 21 15 16 20 11 25 6 30 1


Nagrody

BIEG GŁÓWNY*
KLASYFIKACJA OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN

I nagroda pieniężna – 400 zł, dyplom, puchar
II nagroda pieniężna – 300 zł, dyplom, puchar
III nagroda pieniężna – 200 zł, dyplom, puchar
IV nagroda pieniężna – 150 zł, dyplom, puchar
V nagroda pieniężna – 100 zł, dyplom, puchar
VI nagroda pieniężna – 50 zł, dyplom, puchar

BIEG GŁÓWNY*
KLASYFIKACJA WIEKOWA MĘŻCZYZN

I dyplom, puchar, nagroda 50 zł
II dyplom ,puchar
III dyplom, puchar

*Nagród w klasyfikacji open i klasyfikacji wiekowej w Biegu Głównym nie dubluje się

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY
KATEGORIA DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY

I dyplom, upominki promocyjne ,puchar
II dyplom, upominki promocyjne ,
III dyplom, upominki promocyjne ,
IV dyplom, upominki promocyjne , 
V dyplom, upominki promocyjne , 
VI dyplom, upominki promocyjne ,

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA DZIECI I MŁODZIEŻY*
Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
II puchar, dyplom
III puchar, dyplom
* Komunikat z klasyfikacji drużynowej szkół zostanie sporządzony i zamieszczony na stronie internetowej www.starostwo.hrubieszow.pl do dnia 31.05.2013 r. Uroczyste wręczenie trofeów dla szkół nastąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW* 
KATEGORIA DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY
I dyplom, nagroda rzeczowa
II dyplom, nagroda rzeczowa
III dyplom, nagroda rzeczowa
IV dyplom, 
V dyplom, 
VI dyplom, 
*Każdy przedszkolak, który ukończy bieg otrzyma upominek

Ponadto wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Głównym (Herbowym) oraz zawodnicy wszystkich kategorii , którzy zajęli miejsca od 1 do 6 otrzymają pamiątkowe upominki.


Zasady bezpieczeństwa uczestników biegu

biegi obywać się będą oznakowaną trasą zamkniętą dla ruchu; 
kolumnę biegową w Biegu Głównym będzie prowadził pilot;
trasa biegu będzie oznakowana taśmami na odcinkach prostych i skrzyżowaniach;
zabezpieczenie medyczne będzie znajdować w punkcie startowym w godz. 11.00 do 14.00;
trasa biegu będzie zabezpieczona przez oznakowane służby porządkowe organizatora posiadające środki łączności.


Uwagi końcowe

w klasyfikacji OPEN Biegu Głównego podaje się zawodników i zawodniczki w kolejności uzyskanych czasów na mecie, niezależnie od kategorii wiekowej w jakiej startują; klasyfikacja zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie przeprowadzona pod warunkiem, iż sklasyfikowanych zostanie minimum 3 zawodników w danej kategorii;

podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem przez zawodnika warunków regulaminu biegu i jest równoznaczne z podpisaniem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem;

koszty organizacyjne zawodów i nagród pokrywa organizator, pozostałe koszty (w tym koszty przejazdów na zawody) pokrywają uczestnicy;

za ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków odpowiedzialne są kluby lub organizacje zgłaszające do imprezy (ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2007 nr 226, poz. 1675));

w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje sędzia główny zawodów po konsultacji z organizatorem;

organizator zabezpiecza przebieralnię w budynku Starostwa Powiatowego lub przed budynkiem w namiotach wystawowych, ale nie odpowiada za pozostawione tam rzeczy;

każdy uczestnik biegu otrzyma napój lub wodę mineralną i baton lub wafelek.


Rezerwacja noclegów indywidualnie m.in.:
Hotel – Restauracja „Kasieńka”, ul. Staszica 6, 22-500 Hrubieszów, tel. ( 84) 696 28 42; miejsca hotelowe: pokoje,
Hotel – Restauracja „Szałas”, ul. Piłsudskiego 133, 22-500 Hrubieszów, tel. (84) 697 06 80 tel. kom. 694 607 599; miejsca hotelowe: pokoje,
Bursa przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych , ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów, tel. (84) 696 26 51, 696 49 11, fax. (84) 696 49 11, e-mail:bursa01@poczta.onet.plwww.bursa.hrubieszow.net.pl


Wzór karty startowej

XV BIEG HERBOWY

HRUBIESZÓW, 26.05.2013 r.

Imię i nazwisko

 

Rok urodzenia

 

Dystans

 

Nazwa i adres klubu/ szkoły

 

 

 

Regulamin – plik do pobrania (doc.) »


 

W ubiegłym roku 2012 czołówki

 

OPEN – Mężczyźni

1 Kern Artur 1980 Unia Hrubieszów
2 Szostak Pawel 1993 Unia Hrubieszów
3 Buczak Rafał 1992 Agros Zamość
4 Wysokiński Dawid 1992 AZS UMCS Lublin
5 Raczyński Paweł 1990 SKB Kraśnik
6 Kirtach Olieksandr 1986 Ukraina/SK Kovel Rudnik

 

Open – Kobiety 

1 Jakubczak Aleksandra 1982 Agros Zamość
2 Semyriak Kataryna 1986 Ukraina/SK Kovel Rudnik 
3 Miłek Antonina 1994 Chemik ADBlue Puławy
4 Żółkiewska Małgorzata 1972 LW Bogdanka
5 Lizut Anna 1993 ZS 4 Hrubieszów
6 Turak Joanna 1966 Chemik ADBlue Puławy

Bieg główny ukończyło 41 osób, w tym 7 kobiet

 

Biegi dzieci i młodzieży!

Czołówki

 

Bieg Przedszkolaka dziewczęta i chłopcy

– rocznik 2005 i młodsi ( 100 m ) 

1 Czerkawski Mateusz Przedszkole nr 1 Hrubieszów
2 Buchajczuk Julia SP 3 Hrubieszów
3 Kuczynski Karol Przedszkole nr 2 Hrubieszów

Bieg ukończyło 19 dzieci.

 

Dziewczęta – rocznik 2001 i młodsze ( 600 m ) 

1 Ciesielczuk Oliwia SP 3 Hrubieszów 
2 Gajewska Karolina SP 3 Hrubieszów
3 Bańka Weronika SP 2 Hrubieszów

Chłopcy – rocznik 2001 i młodsi ( 600 m ) 

1 Ulanicki Piotr SP Horodło
2 Tustanowski Michał SP 50 Lublin
3 Dudziuk Patryk SP 2 Hrubieszów

 

Dziewczęta – rocznik 1999 – 2000 ( 800 m ) 

1 Barańczuk Karolina SP 2 Hrubieszów
2 Waś Karolina SP 1 Hrubieszów
3 Wołyniec Oliwia SP 1 Hrubieszów

 

Chłopcy – rocznik 1999 – 2000 ( 800 m ) 

1 Piątek Bartłomiej SP Narol 
2 Bedłuszak Piotr SP Urszulin
3 Dec Dawid SP Gozdów

Dziewczęta – rocznik 1997 – 1998 ( 800 m ) 

1 Ciesielczuk Wiktoria G 3 Hrubieszów
2 Kawarska Karolina ZS GP 2 Hrubieszów
3 Drewniak Aleksandra G Werbkowice

 

Chłopcy – rocznik 1997 – 1998 ( 1400 m ) 

1 Polikowski Aleksander G Moniatycze
2 Stepaniuk Marcin G 2 Hrubieszów
3 Tabuła Kamil G Moniatycze

 

Dziewczęta – rocznik 1995 – 1996 ( 1400 m ) 

1 Polikowska Agata ZS 3 Hrubieszów
2 Zielińska Aleksandra G Urszulin
3 Marciszewska Monika G Urszulin

 

Chłopcy – rocznik 1995 – 1996 ( 1400 m ) 

1 Mielniczuk Jakub ZS 3 Hrubieszów
2 Wroński Bartłomiej ZS 1 Hrubieszów
3 Wójcik Sebastian G Jarosławiec

Dziewczęta – rocznik 1993 – 1994 ( 1400 m ) 

1 Mielniczuk Magda ZS 2 Hrubieszów
2 Worożbit Paulina ZS 2 Hrubieszów
3 Miazga Marta ZS 1 Hrubieszów

 

Chłopcy – rocznik 1993 – 1994 ( 1400 m ) 

1 Kloc Paweł AZS UMCS ZSEL Lublin
2 Wójtowicz Mateusz ZS 3 Hrubieszów
3 Miazga Łukasz ZS 1 HrubieszówPunktacja szkół

 

Szkoły podstawowe 

1 SP 2 Hrubieszów 684
2 SP 3 Hrubieszów 146
3 SP Werbkowice 143

Szkoły gimnazjalne 

1 G Moniatycze 241
2 G Urszulin 107
3 ZS GP 2 Hrubieszów 81

Szkoły ponadgimnazjalne 

1 ZS 1 Hrubieszów 433
2 ZS 2 Hrubieszów 114
3 ZS 3 Hrubieszów 102

 


Opracował – Marek A. Kitliński (mak)

Na zdjęciu – Bieg prowadzą hrubieszowscy lekkoatleci – halowy rekordzista Polski na 5000 m Artur Kern oraz wicemistrz Polski Juniorów na 3000 m Paweł Szostak i taka była kolejność na mecie.