Przystąp do Konkursu – Hrubieszowskie wspomnienia sportowe

Jubileuszowy Komitet Organizacyjny obchodów „90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012” zaprasza do udziału w konkursie „Hrubieszowskie wspomnienia sportowe”. Cel konkursu jest prosty „Co zapisane to nie zapomniane!!!”. Poniżej regulamin konkursu.

Reklamy

Regulamin konkursu „Hrubieszowskie wspomnienia sportowe” 

organizowanego w ramach obchodów „90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012”.

 

Organizator

– Komitet Organizacyjny „90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012”.

– Z ramienia w/w Komitetu Organizacyjnego kol. Łucja Watras.

 

Cel

– Przywołanie z pamięci wydarzeń sportowych związanych z Hrubieszowem i powiatem hrubieszowskim (byłym i aktualnym) dla potomnych.

– Zapoznanie, pogłębienie, utrwalenie wiedzy o hrubieszowskim sporcie.

– Zmobilizowanie uczestników wydarzeń sportowych (zawodników, trenerów, nauczycieli wf, sędziów, działaczy, reprezentantów szkół, zakładów pracy, pracowników na rzecz sportu, itp.), rodzin, kibiców, sąsiadów, kolegów, itp. do przypomnienia ciekawych sportowych wydarzeń, ludzi, itp.

– Wyłonienie najlepszych prac w tym zakresie.

– Wypełnienie czasu wolnego.

 

Ocenia

– powołane Jury

 

Regulamin

– Uczestnicy konkursu swoje wspomnienia mogą wyrazić w formie:

* opowiadania

* pamiętnika

* wierszy

* piosenek

* albumu ze zdjęciami i ich opisem, wycinkami z gazet, dyplomami, proporczykami, medalami, plakietkami, itp.

* rysunku, obrazu, rzeźby,

* innej

 

Udział

– Chętni, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

 

Przekazywanie prac

Prace należy złożyć do 15 listopada 2012 r. w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miasta w Hrubieszowie (stary budynek) przy ul. 3 Maja u p. Marka Watrasa lub przesłać (formy pisemne) meilem na adres: – tecit@prokonto.pl

 

Ogłoszenie wyników

– Podczas uroczystego zakończenia Jubileuszu.

 

Nagrody

– 1,2,3 miejsce – puchary,

– 1-6 miejsce – dyplomy i upominki,

– wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w Jubileuszowym konkursie

– publikacja formy pisemnej lub zdjęciowej na łamach portalu internetowego LubieHrubie – za zgodą autora.

– ewentualne wykorzystanie opracowań w przyszłej książce o hrubieszowskim sporcie.

 

Inne

– W skład hrubieszowskiego powiatu na przestrzeni lat 1922 – 2012 wchodziły Gminy (rejony): Hrubieszów, Mircze, Dołhobyczów, Werbkowice, Uchanie, Horodło, Trzeszczany, Grabowiec, Miączyn, Dubienka, Białopole, Kryłów, Bełz (obecnie Ukraina), Chłopiatyn, Waręż (obecnie Ukraina), Krystynopol (obecnie Czerwonogród na Ukrainie), miasto Hrubieszów.

 

 

Opracowali:

Łucja Watras i Marek A. Kitliński