Regulamin Halowych Otwartych Mistrzostw Powiatu Hrubieszowskiego w Lekkiej Atletyce

22 marca 2013 roku w hali HOSiR odbędą się Halowe Otwarte Mistrzostwa Powiatu Hrubieszowskiego w Lekkiej Atletyce. Przedstawiamy regulamin zawodów.

Reklamy

Regulamin 

Halowych Otwartych Mistrzostw Powiatu Hrubieszowskiego w Lekkiej Atletyce na rok 2013

 

1. Organizatorzy: HOSiR Hrubieszów, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, MKS,,Unia” Hrubieszów

 

2. Cel imprezy – wyłonienie mistrzów halowych Powiatu Hrubieszowskiego w kategoriach indywidualnych i drużynowych, popularyzacja lekkiej atletyki

 

3. Termin i miejsce – 22.03.2013r. – Hala HOSiR Hrubieszów

 

4. Kategorie wiekowe i konkurencje:

 • 1996 i starsi (szkoły ponadgimnazjalne) chłopcy i dziewczęta (oddzielnie)

 • konkurencje: bieg na 45m(płaski), bieg na 45m ppł, bieg – 5 okrążeń dookoła hali, sztafeta 4 x 1 okrążenie hali, rzut piłką lekarską 4kg, skok wzwyż. 

 • 1997, 1998, 1999 (szkoły gimnazjalne) chłopcy i dziewczęta (oddzielnie)

 • konkurencje: identyczne jak w szkołach ponadgimnazjalnych.

 • 2000 i młodsi (szkoły podstawowe) dziewczęta i chłopcy (oddzielnie)

 • konkurencje: bieg na 45m (płaski), bieg – 5 okrążeń dookoła hali, sztafeta 4 x 1 okrążenie hali, rzut piłką lekarską 3 kg, skok wzwyż.

 

5. Zgłoszenia do zawodów – każda szkoła ma prawo zgłosić po 2 zawodników/zawodniczki w każdej konkurencji/sztafety – 4 osoby. Zgłoszenia do dnia 21.03.2013r. przyjmowane będą pocztą elektroniczną: Tomasz Magdziak mad2211@wp.pl tel. kontaktowy 502 026 118, HOSiR hosir@op.pl tel. 84 696-23-81

 

6. Kolejność i godziny startów
– Szkoły Ponadgimnazjalne godz. 9.00
– Gimnazja godz. 10.30
– Szkoły Podstawowe godz. 12.00

 

7. Punktacja: I m. – 12 pkt., II m. – 9 pkt., III m. – 7 pkt., IV m. – 5 pkt., V m. – 4 pkt., VI m. – 3 pkt., VII m. – 2 pkt., miejsca od VIII do ostatniego – 1pkt.

 

8. Nagrody – Indywidualne: za miejsca I – III dyplomy, Drużynowo: I miejsca w poszczególnych kategoriach szkół – puchary, I – III miejsca w poszczególnych kategoriach szkół – dyplomy.

 

 

Kolejność przeprowadzanych konkurencji:

 • 45m ppł Chł. – serie na czas wzwyż Dz. p.lek.Chł.

 • 45m.ppł Dz – serie na czas

 • 45m. Chł. eliminacje

 • 45m. Dz. eliminacje

 • 45m. Chł. Finał-4 zawodników z najlepszym czasem w eliminacjach

 • 45m. Dz. finał-4 zawodniczki z najlepszym czasem w eliminacjach wzwyż Chł. p.lek.Dz.

 • 5 okrążeń Dz. – serie na czas

 • 5okrążeń Chł. – serie na czas

 • 4x1okrążenie Chł. – serie na czas

 • 4x1okrążenie Dz. – serie na czas

Każdy zawodnik ma prawo udziału w 1 konkurencji + sztafeta. W biegu na 45 m. do finału wchodzi 4 zawodników z najlepszymi wynikami w poszczególnych kategoriach wiekowych. W pozostałych konkurencjach miejsca zostaną ustalone na podstawie wyników uzyskanych w poszczególnych seriach.

W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników, godziny startów mogą ulec zmianie.

 

9. Postanowienie końcowe: koszty przejazdu na zawody pokrywają instytucje zgłaszające. Obowiązek ubezpieczenia uczestników zawodów spoczywa na instytucji (szkole) delegującej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.

W sprawach spornych decyzje podejmuje bezpośredni organizator zawodów, po konsultacji z sędzią głównym zawodów.

Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe, zmienione przed wejściem na halę.

 

Karta zgłoszenia – plik do pobrania (pdf.) »

Karta zgłoszenia – plik do pobrania (odt.) »

 

 

ORGANIZATOR