Regulamin Mistrzostw Województwa LZS

Sport

Reklamy

W środę, 18 maja 2011 r. na stadionie OSiR w Zamościu odbędą się Mistrzostwa Województwa LZS. Przedstawiamy regulamin tej sportowej imprezy.

b>REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LZS W LEKKIEJ ATLETYCE ZAMOŚĆ 2011

1.CEL
– uczczenie 65 rocznicy powstania Ludowych Zespołów Sportowych
– popularyzacja lekkiej atletyki na terenie województwa lubelskiego.
– wyłonienie najlepszych zawodników do dalszego szkolenia w klubach, LKS, LZS, LUKS
– wyłonienie mistrzów Województwa Lubelskiego LZS na rok 2011
– wyłonienie reprezentacji województwa lubelskiego na Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS Słubice 2011

2. KIEROWNICTWO – Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie

3. ORGANIZATOR
– WZ LZS w Lublinie
współorganizatorzy:
– Urząd Marszałkowski w Lublinie
– Urząd Miejski w Zamościu
– KS Agros Zamość
– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Zamościu
– OSiR Zamość

4. TERMIN I MIEJSCE- 18 maja (środa ) 2011r. godz. 10.30 stadion OSiR w Zamościu

5. PROGRAM – Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w rocznikach i konkurencjach:

KOBIETY- rocznik 1994 i młodsze oraz 1993 i starsze

KONKURENCJE ROZEGRANE W ROCZNIKACH:
– 100m, 200m, 400m, wzwyż, w dal,

KONKURENCJE OPEN:
800m, 1500m, kula, oszczep, dysk, młot,

MĘŻCZYŹNI- rocznik 1994 i młodsi oraz 1993 i starsi

KONKURENCJE W ROCZNIKACH:
– 100m, 200m, 400m, wzwyż, w dal, kula, oszczep, dysk, młot,

KONKURENCJE OPEN:
800m, 1500m, trójskok,
Biegi sztafetowe- 4 x 100, oraz 4 x 400 kobiet i mężczyzn OPEN

UWAGA!!!

Konkurencje zostaną rozegrane pod warunkiem startu minimum 4 zawodników/czek/ oraz czterech sztafet.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA
– w zawodach mają prawo startu uczniowie szkół i klubów sportowych.
– zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i sztafecie.
– każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie

7. SPOSÓB ROZGRYWANIA KONKURENCJI:
– w biegach kobiet i mężczyzn – serie na czas
– w konkurencjach technicznych – finał 8 osobowy

8. PUNKTACJA
– punktacja prowadzona będzie wg. klucza 1m.-12pkt., 2m.-10pkt., 3m.-8pkt., 4m.-7pkt., 5m.-6pkt., 6m.-5pkt., 7m.-4pkt., 8m.-3pkt., 9m.-2pkt., 10m.-1pkt.
Suma punktów wyłoni miejsce klubu i powiatu

9. NAGRODY
– zawodnicy za I-III miejsca otrzymują medale
– w punktacji Powiatów i Klubów za I-III wręczone zostaną puchary

10. ZGŁOSZENIA
– zgłoszenia imienne na listach należy nadesłać na adres KS AGROS Zamość
ul. Królowej Jadwigi 8 /fax. 084 6386679/ e-mail: agrosks@poczta.onet.pl
do dnia 16 maja 2011 roku, po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

11.ZASADY FINANSOWANIA
– koszty organizacyjne zawodów ponoszą organizatorzy
– koszty osobowe zawodników zgłaszające jednostki
– organizator zapewnia gorący posiłek
– Mistrzostwa zostaną zrealizowane przy pomocy środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego i organizatorów
– zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZLA
– pomiar czasu elektroniczny
– jednostki zgłaszające zawodników do zawodów ubezpieczają we własnym zakresie lub mogą ubezpieczać poprzez WZLZS Lublin
– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone rzeczy osobiste uczestników Mistrzostw
– obsadę sędziowską zabezpieczy Okręgowe Kolegium Sędziów LA w Lublinie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU – RADA WOJWÓDZKA LZS

***

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW – projekt

Godz.8.30-10.00-WERYFIKACJA
10.30 UROCZYSTE OTWARCIE MISTRZOSTW
10.40 100m K 94 i mł., kula K, sk. wzwyż K 94 i mł.
10.40 młot M 93 i st., 94 i mł.
10.45 100m K 93 i st.
10.50 100m M 94 i mł., w dal K 94 i mł.
10.55 100m M 93 i st.
11.00 400m K 94 i mł., oszczep K
11.10 400m K 93 i st., trójskok M
11.15 400m M 94 i mł., wzwyż K 93 i st.,
11.25 400m M 93 i st.
11.30 1500m K, młot K
11.35 800m K, w dal K 93 i st.
11.45 800m. M, oszczep K,
11.55 1500m M, w wzwyż M 94 i mł., kula M 94 i mł.
12.20 w dal M 94 i mł., oszczep M 94 i mł., dysk K
12.35 200m wzwyż 94 i mł., wzwyż M 93 i st.
12.50 200m. K 93 i st., kula M 93 i st., w dal M 93 i st.
13.00 200m K 93 i st., oszczep M 93 i st.
13.10 200m. M 93 i mł. , dysk M 93 i st., 94 i mł.
13.25 200m M 93 i st.
13.35 4x100m K
13.45 4x100m M
14.15 4x400m K
13.50 4x400m M
14.00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW /wręczenie pucharów za klasyfikacje zespołowe/

UWAGA!

– waga sprzętu do konkurencji rzutowych tylko dla juniorów i juniorów młodszych
– dekoracja zawodników bezpośrednio po zakończonej konkurencji
– zbiórka zawodników 10 min. przed rozpoczęciem każdej konkurencji przy bramce pod trybunami
– obowiązuje długość kolców w butach lekkoatletycznych do 6mm
– program minutowy może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

***

Opracował – Marek A. Kitliński (mak)