Regulamin turniejów szachowych

Regulamin
Cyklu Turniejów Szachowych Grand Prix 2008 o Puchary
Starosty i Burmistrza Hrubieszowa.

Reklamy

I Organizatorzy:
– Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,
– Burmistrz Miasta Hrubieszów,
– Hrubieszowskie Towarzystwo Szachowe w Hrubieszowie,
– Patronat medialny: „www.LubieHrubie.pl”,

II. Cele turnieju:
– wypełnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
– popularyzacja i nauka gry – szachów w środowisku,
– wyłonienie mistrzów indywidualnych i drużynowych.

III. Termin i miejsce rozgrywek:
– turnieje będą rozgrywane w szkołach w Hrubieszowie (niedz. godz.. 13 -16.30)
– rozegranych zostanie X turniejów systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,
tempo gry – 15 minut na partie dla zawodnika, kojarzenie komputerowe.

IV. Terminarz:
Turniej nr 1 – 14 .10. 2007 r.- ZS nr 1
Turniej nr 2 – 11 .11. 2007 r.- ZS nr 2
Turniej nr 3 – 25. 11. 2007 r.- ZS nr 3
Turniej nr 4 – 9. 12 2007 r.- Gim.nr 1
Turniej nr 5 – 13. 01.2008 r.- Gim.nr 2
Turniej nr 6 – 10. 02. 2008 r .- Gim.nr 3
Turniej nr 7 – 09. 03. 2008 r. – S.P.nr 1
Turniej nr 8 – 13. 04. 2008 r. – S.P nr 2
Turniej nr 9 – 27.04. 2008 r. – S.P.nr 3
Turniej nr 10 – 18. 05. 2008 r. – ZS nr 3

Podsumowanie turnieju 13 czerwca 2008 r. w HDK.
Uwaga! Terminy turniejów mogą ulec zmianie, o czym poinformujemy.

V. Uczestnicy.
1. Prawo startu maja uczniowie szkół średnich, gimnazjów, szkół podst., przedszkoli /drużyna 4-osobowa – 3chłopców + 1 dziewczyna/,oraz seniorzy z terenu Powiatu.
2. Będzie prowadzona oddzielna punktacja w kat. dziewcząt i chłopców:
– szkoły podstawowe: młodzicy – kl. 1-3 tj. rocznik 1998 – 2000,
juniorzy młodsi – kl. 4-6 tj. rocznik 1995 – 1997,
– gimnazja : juniorzy – kl. 1 – 3 tj. rocznik 1992- 94,
– szkoły średnie : juniorzy starsi kl. 1-3 tj. rocznik 1998 – 1991,
– seniorzy : bez ograniczeń wiekowych,
– punktacja drużynowa; w kategorii szkół.
3. Zawodnicy powinni zgłosić się do turniej przed godz. 12.45.

VI. Klasyfikacja końcowa Turnieju Grand Prix 2008.
W klasyfikacji końcowej będzie liczona ilość punktów zdobytych przez zawodnika- zawodniczkę w ośmiu turniejach (najlepszych dla danego zawodnika). Zawodnicy startujący mniej niż w pięciu turniejach nie będą liczeni w punktacji końcowej. W przypadku równej ilości punktów o kolejności zadecyduje ilość zajętych I miejsc, a następnie II, i III.

VII. Nagrody.
Zwycięzcy punktacji generalnej w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary ufundowane przez Starostę Hrubieszowskiego i Burmistrza Miasta. Troje najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach otrzyma medale, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Sędzia Szachowy kl.II
Pszeniczka Mieczysław