Rekordy powiatu mężczyzn w podnoszeniu ciężarów – 85 kg

Rekord powiatu od 18 lat należy do Andrzeja Chwedczuka, nauczyciela wychowania fizycznego w Staszicu, który do uprawiania tego sportu zachęcił Michała Puchalę i który zbliża się do wyniku rekordowego. Ciekawe zrobi to, czy nie?

Reklamy

 

Kategoria wagowa 85 kg

 

13 lat DZIEWICZKIEWICZ Jakub 55 70 125; 18.12.2015 Hrubieszów

– Dziewiczkiewicz Jakub 55 67 122 11.10.2015 Burzenin

14 lat DZIEWICZKIEWICZ Jaku 71 90 161; 8.05.2016 Zamość

15 lat PUCHALA Michał 95 120 215; 6.12.2015 Biłgoraj

16 lat KOSZAŁKA Paweł 115 146 261 2006

17 lat PUCHALA Michał 117 148 265; 7.05.2017 Siedlce

–  PUCHALA Michał 117 144 261; 9.04.2017 Piotrowice

18 lat CHWEDCZUK Andrzej 122,5 147,5 270 6.12.1997 Hrubieszów

19 lat CHWEDCZUK Andrzej 127,5 157,5 285 22.11.1998 Konstantynów

20 lat CHWEDCZUK Andrzej 130 165 295 28.03.1999 Grudziądz

– DRAGUN Przemysław 130 165 295 29.08.2003 Zielona Góra

21 lat CHWEDCZUK Andrzej 137,5 165 302,5 2.09.2000 Białystok

22 lata DRAGUN Przemysław 125 150 275 23.10.2005 Gorlice

23 lata DRAGUN Przemysław132 160 292 23.09.2006, Biała Podlaska

24-26 lat – nikt nie startował

27 lat DZIEMIACH Mirosław 85 120 205 15.05.1983 Hrubieszów


Kolejno: wiek, nazwisko i imię, wynik rwania, wynik podrzutu, wynik dwuboju, data i miejsca uzyskania wyników.

– wszystko zaczernione to rekord absolutny

– zaczernione cyfry to wyniki w dwuboju, ewentualnie lepszy wynik w danym boju.Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

Foto – archiwum sekcji pc, lubiehrubie, maka