Rusza Hrubieszowska Liga Koszykówki!

Rusza Hrubieszowska Liga Koszykówki! W niedzielę 1.12.2013 rozpocznie się pierwsza runda turniejowa HLK. Poniżej przedstawiamy kolejność gier oraz godziny rozpoczęcia meczów. Do gry zgłosiły się cztery drużyny.

Reklamy

 

Pierwsze dwa turnieje rozegrane zostaną w  Zespole Szkół Nr 3 W Hrubieszowie


01.12.2013- NIEDZIELA

Gimnazjum Nr 3 TRÓJKA  vs. LO Staszic        godz. 17.00

ZS Nr 3 KOŚCIUSZKO”  vs WARKA Team       godz. 18.00

 

08.12.2013 – NIEDZIELA

Gimnazjum Nr 3 TRÓJKA  vs. ZS Nr3 KOŚCIUSZKO godz. 17.00

LO Staszic vs WARKA Team                                           godz. 18.00

 

 

REGULAMIN
HRUBIESZOWSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI
sezon 2013/2014

 

CELE

Popularyzacja i podnoszenie poziomu koszykówki
Integracja środowiska oraz kulturalne spędzanie czasu wolnego

***

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „DLA SZKOŁY” przy Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie

***

UCZESTNICTWO

Drużynę stanowi 10 zawodników. Minimalny skład zespołu może liczyć 5 zawodników.
W czasie rozgrywek dopuszczalne jest zgłaszanie nowych zawodników do drużyn o ile zawodnik nie zagrał jeszcze meczu w innej drużynie.

***

PRZEPISY

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz. z niewielkimi modyfikacjami:
– mecz składa się z czterech kwart po 8 minut,
– przerwy między kwartami wynoszą 2 minuty,
– czas gry jest zatrzymywany tylko na 2 minuty przed końcem 4 kwarty na każdy gwizdek sędziego (rzuty osobiste, aut, faul itp.)
– w przypadku braku rozstrzygnięcia po czterech kwartach mecz będzie kontynuowany tyloma 3 minutowymi dogrywkami aż nastąpi rozstrzygnięcie,
– przed każdym meczem zgodnie z przepisami, kapitan lub trener wypełnia uproszczony protokół meczu,
– czas na przygotowanie się drużyny przed meczem to około 10 minut,
– błędy czasowe związane z przekraczaniem czasu (8 sekund na opuszczenie połowy obrony, 5 sekund utrzymywanie przy piłce bez ruchu, 3 sekundy przebywania w polu 3 sekund, 24 sekundy na ukończenie akcji) będą odgwizdywane tylko w przypadku nagminnego przekraczanie tych przepisów.

***

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK

– Każda drużyna zobowiązuje się do rozegrania 2 turniejów na ,,własnym terenie”, jest uważana dalej za organizatora.

– Zawody rozgrywane są systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu 8 turniejów rozegrana zostanie  runda na zasadach play off. 
– Spóźnianie się na mecz jest niedopuszczalne (organizator toleruje 5 minut).
– Sytuacje sporne w trakcie meczu rozstrzyga sędzia pierwszy lub, jeżeli zachodzi taka potrzeba główny organizator. W trakcie zawodów prowadzi się rywalizację na: najskuteczniejszego strzelca ligi oraz najlepszego gracza ligi.
– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje zawodników w trakcie rozgrywek.
– Zawodnicy i kibice, są także odpowiedzialni za rzeczy pozostawione na trybunach i w szatniach.

***

PUNKTACJA

System punktowania jest następujący:
– drużyna zwycięska zdobywa 2 punkty do klasyfikacji ligowej,
– drużyna przegrana zdobywa 1 punkt do klasyfikacji ligowej,
– drużyna, która nie stawi się na mecz w pełnym 5 osobowym składzie, przegrywa walkowerem zdobywając 0 punktów do klasyfikacji i przegrywając 0 : 20 w punktach, punkty zdobyte przechodzą na konto zdobytych punktów kapitana drużyny przeciwnej,
– drużyna przegrywa mecz w skutek braku zawodników jeżeli w trakcje meczu ma mniej niż 3 zawodników gotowych do gry; drużyna, która przegrana w ten sposób otrzymuje 1 punkt do klasyfikacji ligowej.

W tabeli ligowej klasyfikacja obliczana jest w taki sposób, że o kolejności miejsc decyduje odpowiednio:
– ilość zdobytych punktów,
– jeżeli dwie drużyny mają taka samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje wynik meczu pomiędzy nimi,
– w dalszej kolejności pod uwagę bierze się stosunek koszy zdobytych pomiędzy tymi drużynami,
– jeżeli to nie rozstrzyga pod uwagę bierze się stosunek koszy z wszystkich rozegranych meczy,
– stosunek koszy oblicza się zawsze przez dzielenie koszy zdobytych przez kosze stracone,
– jeżeli stosunek jest identyczny decyduje ilość zdobytych koszy.

***

SPRAWY FINANSOWE

Koszty udziału w rozgrywkach pokrywają zainteresowane kluby. Wpisowe w wysokości 200 zł płatne u organizatora pierwszych dwóch turniejów czyli Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „DLA SZKOŁY” przy Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie.

***

NAGRODY

Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy a trzy najlepsze puchary . W miarę pozyskanych środków przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci sprzętu do koszykówki. Przewidziana jest nagroda dla najlepszego zawodnika i króla strzelców.

***

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ustala się ostateczny termin zgłoszeń zespołów do ligi na dzień 29 listopada 2013r.

Do dnia 05 grudnia 2013r. należy dokonać opłaty wpisowego oraz przesłać wykaz zawodników uprawnionych do gry w lidze podpisany przez jednostkę delegującą (podpis dyrektora szkoły lub opiekuna UKS lub innej uprawnionej osoby).

Rozpoczęcie ligi 1grudnia 2013 r. – niedziela.

Dodatkowych informacji udziela: Paweł Padkowski,

***

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „DLA SZKOŁY” przy Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie.