Rusza Hrubieszowska Liga Koszykówki

Zapraszamy do udziału w rozgrywkach Hrubieszowskiej Ligi Koszykówki. Termin zgłoszeń drużyn upływa 4 grudnia 2014 roku. Przewidywane rozpoczęcie ligi w niedzielę 7 grudnia 2014 r.

Reklamy

 

Hrubieszowska Liga Koszykówki


1. Zasady ogólne.

Organizatorami zawodów są:
a. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” reprezentowane przez: Prezesa Dariusza Szadowskiego i Wiceprezesa Krzysztofa Brudnowskiego.
b. UKS ,,Ogólniak” przy Zespole Szkół Nr2 w Hrubieszowie reprezentowany przez Prezesa Zbigniewa Krawczuka
c. ZSM Nr3 w Hrubieszowie reprezentowany przez Kamila Wojciechowskiego
d. Pawła Padkowskiego


2. Uczestnictwo.

Drużynę stanowi 10 zawodników. Minimalny skład zespołu może liczyć 5 zawodników.


3. Przepisy gry.

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz. (link do przepisów http://www.zsnr3.pl/sport/kosz.pdf ) w tym szczególnie z niewielkimi modyfikacjami:
a. mecz składa się z czterech kwart po 8 minut,
b. przerwy między kwartami wynoszą 2 minuty, zaś między połowami 4 minuty,
c. czas gry nie będzie zatrzymywany, za wyjątkiem 2 ostatnich minut czwartej kwarty na każdy gwizdek sędziego,
d. w przypadku braku rozstrzygnięcia po czterech kwartach mecz będzie kontynuowany tyloma 3 minutowymi dogrywkami aż nastąpi rozstrzygnięcie,
e. błędy czasowe związane z przekraczaniem czasu (8 sekund na opuszczenie połowy obrony, 5 sekund utrzymywanie przy piłce bez ruchu, 3 sekundy przebywania w polu 3 sekund, 24 sekundy na ukończenie akcji) będą odgwizdywane tylko w przypadku nagminnego przekraczanie tych przepisów
f. przed każdym meczem zgodnie z przepisami, kapitan lub trener wypełnia uproszczony protokół meczu.


4. Sposób przeprowadzenia rozgrywek ligowych.

Budżet ligi koszykówki stanowią wpłaty uczestników oraz pieniądze pozyskane od sponsorów.
Zawody rozgrywane są systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu pierwszej rundy rozegrana zostanie druga runda na zasadach play off.
a. spóźnianie się na mecz jest niedopuszczalne (organizator toleruje 5 minut)
b. sytuacje sporne w trakcie meczu rozstrzyga sędzia pierwszy lub, jeżeli zachodzi taka potrzeba główny organizator.
c. w trakcie zawodów prowadzi się rywalizację na: najskuteczniejszego strzelca ligi oraz najlepszego gracza ligi.
d. organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje zawodników w trakcie rozgrywek
e. zawodnicy i kibice, są także odpowiedzialni za rzeczy pozostawione na trybunach i w szatniach
f. niedopuszczalny jest start zawodnika nieprzygotowanego do gry (tj. pod wpływem alkoholu, bez odpowiedniego ubioru i obuwia)


5. Punktacja.

System punktowania jest następujący:
a. drużyna zwycięska zdobywa 2 punkty do klasyfikacji ligowej,
b. drużyna przegrana zdobywa 1 punkt do klasyfikacji ligowej,
c. drużyna, która nie stawi się na mecz w pełnym 5 osobowym składzie, przegrywa walkowerem zdobywając 0 punktów do klasyfikacji i przegrywając 0 : 20 w punktach,
d. drużyna przegrywa mecz w skutek braku zawodników jeżeli w trakcje meczu ma mniej niż 2 zawodników gotowych do gry, drużyna przegrana w ten sposób otrzymuje 1 punkt do klasyfikacji ligowej, gdy ta drużyna do momentu braku zawodników prowadziła – przegrywa mecz stosunkiem 0:2 w punktach, gdy drużyna przegrywała utrzymuje się wynik punktowy jaki był w momencie przerwania meczu.
e. w tabeli ligowej klasyfikacja obliczana jest w taki sposób, że o kolejności miejsc decyduje odpowiednio:
– ilość zdobytych punktów,
– jeżeli dwie drużyny mają taka samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje wynik meczu pomiędzy nimi,
– w dalszej kolejności pod uwagę bierze się stosunek koszy zdobytych pomiędzy tymi drużynami,
– jeżeli to nie rozstrzyga pod uwagę bierze się stosunek koszy z wszystkich rozegranych meczy,
– stosunek koszy oblicza się zawsze przez dzielenie koszy zdobytych przez kosze stracone,
– jeżeli stosunek jest identyczny decyduje ilość zdobytych koszy.


6. Termin i miejsce zgłaszania drużyn:

Ustala się ostateczny termin zgłoszeń zespołów do ligi na dzień 4 grudnia 2014r. na adres: ppadko77@gmail.com). Do dnia 4 grudnia 2014r. należy dokonać opłaty wpisowego oraz przesłać wykaz zawodników uprawnionych do gry w lidze podpisany przez jednostkę delegującą (podpis dyrektora szkoły lub opiekuna UKS lub innej uprawnionej osoby). Przewidywane rozpoczęcie ligi 7 grudnia 2014 r. – niedziela. Wpisowe w wysokości 300 zł w przypadku drużyn szkolnych, i 400 zł w przypadku pozostałych drużyn, płatne u organizatora: UKS ,,Ogólniak” (Zbigniew Krawczuk)

Termin i miejsce Hrubieszowskiej Ligi Koszykówki:
a. Terminarz znajdował się będzie w Internecie na stronach http://www.lubiehrubie.pl/.