Skład Zarządu ZOZPN

Skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej po ukonstytuowaniu przedstawia się następująco:

Reklamy

u>ZARZĄD:

Prezes – Stanisław Pryciuk

V-ce Prezes d/s Organizacyjnych – Jarosław Piskorski

V-ce Prezes d/s Sędziowskich – Witold Woś

V-ce Prezes d/s Szkolenia – Marcin Łyś

Sekretarz Zarządu – Tadeusz Gontarz

Koordynator d/s Wydziału Gier i Dyscypliny – Mieczysław Puszka

Członek Zarządu – Mieczysław Bartoń

Członek Zarządu – Jerzy Bojko

Członek Zarządu – Marian Lachowicz

Członek Zarządu – Wiesław Niemiec

Członek Zarządu – Zbigniew Pająk

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący – Jan Madyński

V-ce Przewodniczący – Edmund Kawka

Sekretarz – Marek Sztochel

Członek Komisji – Zbigniew Kuczyński

Członek Komisji – Andrzej Rycak

Ze sportowym pozdrowieniem
Sekretarz Biura ZOZPN
/-/ mgr Andrzej Swacha