Spływ Huczwą – wolne miejsca

Zachęcamy do uczestnictwa w Drugim Powiatowym Spływie Kajakowym pod hasłem „Śladami Grodów Czerwieńskich”. Termin spływu 7 – 8 czerwca 2008 r.

Reklamy

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w kajakach.

Przedłużamy termin zapisów do 31 maja. Ostateczny termin wpłaty wpisowego do 2 czerwca do godz. 12.00 (40 zł). W ramach wpisowego zapewniamy: dwa posiłki i ognisko z kiełbaskami, kajaki z kapokami i wiosłami, transport uczestników, podstawowe ubezpieczenie, bezpłatny nocleg w Internacie w Turkowicach, gadżety reklamowe i zabawę przy ognisku oraz wiele niezapomnianych wrażeń. Huczwa w niektórych miejscach jest niesamowita. Poznaj swoją rzekę od strony wody.

Zgłoszenia proszę kierować na:
e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl

lub osobiście w sekretariacie ZS nr 3 w Hrubieszowie ul. Żeromskiego 11 lub w gabinecie nauczycieli wychowania fizycznego do K. Brudnowskiego. Można także zadzwonić pod numer tel./fax. 0 84 696 2524, tel. kom 511 271 552.

Zapraszamy !!!
Stowarzyszenie „Dla Szkoły”

***

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni, którzy zgłosili swój udział do organizatora oraz dopełnili formalności.

2.Spływ jest imprezą o średnim stopniu trudności (wg. skali PZKaj: trudności – ZW B, uciążliwości – U II)

3.Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej (zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie uczestnika, w przypadku młodzieży zezwolenie rodziców z zaznaczeniem, iż jest im wiadome, w jakim rodzaju imprezy uczestniczy ich dziecko).

4.Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną) oraz kartę pływacką. Osoby nie umiejące pływać mogą płynąć tylko w osadzie z osobą posiadającą te umiejętności.

5.Uczestnik obowiązkowo powinien posiadać odpowiednie do pogody ubranie (przeciwdeszczowe), a także okulary przeciwsłoneczne i kremy z filtrem UV (co najmniej „16”).

6.Turyści powinni posiadać własne apteczki medyczne wyposażone w proste środki opatrunkowe i środki przeciwbólowe.

7.W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma:
podstawowe ubezpieczenie;
sprzęt: kajak (na dwie osoby), wiosło, kapok;
posiłki: (obiadokolację i ognisko z kiełbaskami w pierwszym dniu spływu w Turkowicach, oraz obiad w drugim dniu spływu w Hrubieszowie);
bezpłatny nocleg w Internacie w Turkowicach;
uczestnictwo w prelekcji na temat Grodów Czerwieńskich;
transport na miejsce spływu (Łaszczów), transport na miejsce rozpoczęcia spływu w drugim dniu (z Turkowic do Werbkowic);
gadżety reklamowe (koszulka z logiem spływu lub kapelusz z logiem spływu;
zabawy przy ognisku.

8.Nie zapewniamy transportu po zakończeniu spływu (z Gródka do Hrubieszowa).

9.Dokonanie wpłaty składki i dostarczenie oświadczenia uczestnika lub zezwolenia rodziców jest zarazem traktowane jako akceptacja postanowień regulaminu spływu.

10.Uczestnicy zobowiązani są do zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ogólnych zasad kulturalnego zachowania się.

11.Istnieje możliwość dołączenia się do spływu z własnym sprzętem należy jednak dokonać wpłaty wpisowego, transport sprzętu własnego uczestników za dodatkową odpłatnością.

***

HARMONOGRAM SPŁYWU KAJAKOWEGO

„DRUGI POWIATOWY SPŁYW KAJAKOWY pod hasłem „Śladami Grodów Czerwieńskich”.

Spływ kajakowy zrealizowany będzie w terminie 7 – 8 czerwiec 2008 r.:

Dzień pierwszy (7 czerwiec):
godz. 7 00 – wyjazd z Hrubieszowa – transport kajaków i uczestników do Łaszczowa (zbiórka przy ZS nr 3 w Hrubieszowie ul. Żeromskiego 11);
godz. 8 15 – 9 30 – sprawdzenie sprzętu, przygotowanie do wypłynięcia;
godz. 9 30 – 12 30 – spływ na odcinku Łaszczów – Mikulin – Tyszowce;
godz. 12 30 – 13 30 – odpoczynek w Tyszowcach i posiłek (własny prowiant);
godz. 13 30 – 16 30 – spływ do Turkowic;
godz. 16 30 – 17 30 –przygotowanie do biwakowania, obiadokolacja;
godz. 17 30 – 19 30 – wycieczka do Czermna – zwiedzanie grodziska wczesnośredniowiecznego oraz wykład na temat historii Grodów Czerwieńskich, wykład prelegenta na temat prahistorii grodów czerwieńskich;
godz. 19 30 – 22 00 – życie biwakowe – ognisko, kolacja, szanty, zabawy integracyjne itp.;
godz. 22 00 – 7 00 – nocleg w Internacie.

Drugi dzień (8 czerwiec):
godz. 7 00 – 8 40 – pobudka, toaleta ,śniadanie;
godz. 8 40 – 10 30 – transport kajaków i uczestników do Werbkowic;
godz. 10 30 – 12 30 – przygotowanie do wypłynięcia i spływ do Gozdowa;
godz. 12 30 – 13 00 – odpoczynek w Gozdowie;
godz. 13 00 – 15 30 – spływ do Hrubieszowa
godz. 15 30 – 16 15 – obiad w Hrubieszowie (w stołówce ZS nr 3 w Hrubieszowie);
godz. 16 15 – 18 30 – spływ do Gródka;
godz. 18 30 – 19 30 – zakończenie spływu, uczestnictwo w festynie w Gródku;
godz. 19 30 – 20 30 –powrót do domu transport sprzętu pływającego.

WPISOWE:
40 zł/osobę (transport na miejsce spływu, ubezpieczenie, sprzęt pływający organizatora, obiadokolacja, ognisko, obiad, prelekcja)
30 zł/osobę (podłączenie się do spływu własny sprzęt, bez wyżywienia, udział w imprezach w ramach spływu)

Wpłatę wpisowego należy dokonać w terminie do 29 maja 2008 roku w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie w budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Żeromskiego 11, do Krzysztofa Brudnowskiego (pokój nauczycieli wychowania fizycznego, lub w Sekretariacie) (dowód wpłaty należy zachować i okazać przed rozpoczęciem spływu. W razie rezygnacji z uczestnictwa bez zapewnienia zastępstwa, wpisowe nie będzie zwracane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy związanych z nieprzewidywalnymi okolicznościami, warunkami pogodowymi itp.

2.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podniesienia kwoty wpisowego w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników.

3.W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu, zachowania się na etapach spływu lub miejscach zakwaterowania kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo usunięcia ze spływu – turysty kajakarza, bez zwrotu kosztów wpisowego.

4.Wszelkie regulacje finansowe za spowodowane przez uczestnika spływu szkody materialne ponosi powodujący je uczestnik bądź opiekun sprawcy niepełnoletniego uczestnika.

5.Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć w założonym i zapiętym sprzęcie asekuracyjnym wydanym przez organizatora.

6.Spływ odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

7.Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w kompetencjach organizatora spływu.