Sportowy Plebiscyt Powiatowy

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie i redakcja „Dziennika Wschodniego” po raz IX organizują plebiscyt „Na Najlepszego Sportowca i Trenera powiatu Hrubieszowskiego”, tym razem za rok 2007.

Reklamy

W związku z powyższym Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki p. Dariusz Czujkowski wystosował do Prezesów Klubów Sportowych działających na terenie powiatu hrubieszowskiego pismo z prośbą o zgłaszanie do Plebiscytu kandydatur zawodników i trenerów, którzy w mijającym roku kalendarzowym odnieśli znaczące sukcesy.

Zgłoszenia do Plebiscytu można przesyłać DROGĄ ELEKTRONICZNĄ na adres: e-mail: edukacja@hrubieszow.net.pl

i w formie wydruków komputerowych na adres: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Mjr H.Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w TERMINIE do 4 stycznia 2008 r. Jeżeli z braku dostępu do Internetu przekaz elektroniczny będzie niemożliwy, można nadesłać zgłoszenie na dyskietce komputerowej lub płycie CD również z załączonym wydrukiem.

***

Zgłoszenie dotyczące kandydatów do plebiscytu powinno zawierać:
1. imię i nazwisko zawodnika/trenera
2. data urodzenia zawodnika/trenera
3. adres zamieszkania zawodnika/trenera
4. dyscyplina sportowa
5. klub sportowy, który reprezentuje kandydat
6. osiągnięcia sportowe kandydata w 2007 r.
7. zdjęcie kandydata w formie elektronicznej
8. podpis zgłaszającego

Planowana jest publikacja dotycząca osiągnięć i przebiegu kariery sportowej zawodników oraz trenerów, dlatego materiały powinny posiadać pisemną zgodę kandydata na ich wykorzystanie do wspomnianej publikacji.

***

Kolejność za sezon 2006 wyglądała następująco:

Zawodnicy:
1. Mizdal Ewa podnoszenie ciężarów
2. Lalik Sylwia podnoszenie ciężarów
3. Fedaczyński Rafał lekka atletyka
4. Koszałko Emil podnoszenie ciężarów
5. Bełz Kamil lekka atletyka
6. Onkiewicz Adam piłka nożna
7. Sarzyński Adam podnoszenie ciężarów
8. Teterycz Aneta lekka atletyka
9. Kokoszka Grzegorz podnoszenie ciężarów
10. Czerw Mateusz unihokej

Do dziewiątej pozycji wszyscy zawodnicy MKS „Unia” w Hrubieszowie, Czerw UKS „Grześ” Hrubieszów

Trenerzy:
1. Tarnawski Leszek podnoszenie ciężarów
2. Czerniak Antoni podnoszenie ciężarów
3. Szuper Mirosław piłka nożna
4. Dąbrowski Mirosław unihokej
5. Kulczyński Andrzej lekka atletyka

Dąbrowski UKS „Grześ” Hrubieszów, pozostali MKS „Unia” Hrubieszów

Czy komuś się taka kolejność podobała czy nie, to już historia, dlatego miejmy nadzieję, że z całego powiatu hrubieszowskiego Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, Szkolne Kluby Sportowe, Stowarzyszenia, Związki czy Organizacje Sportowe zgłoszą swoich kandydatów, aby w ten sposób wynagrodzić ich osiągnięcia sportowe.

Nominacja i udział w plebiscycie też cieszy.

W jaki sposób będzie wyglądało głosowanie, kiedy i gdzie odbędzie się podsumowanie – podamy w innym terminie.

Jedno wiadomo, będą nagrody dla laureatów i głosujących.

Opracował – mak

Na zdjęciu – Podsumowanie Plebiscytu wśród zawodników za sezon 2006.