Szachowe Grand Prix 2009

Przed nami rozgrywki kolejnego cyklu turniejów szachowych Grand Prix o Puchary Starosty i Burmistrza Hrubieszowa. W imieniu uczestniczących w nich zawodników dziękujemy władzom za znalezienie środków na wsparcie rozgrywek.

Reklamy

u>Regulamin
Turnieju Szachowego o Puchary Starosty i Burmistrza
Hrubieszowa Grand Prix – 2009

I
Organizatorzy:
– Starostwo Powiatowe i Burmistrz Miasta Hrubieszów,
– Hrubieszowskie Towarzystwo Szachowe w Hrubieszowie,
– Patronat medialny: „www.LubieHrubie.pl”,

II
Cele turnieju:
– popularyzacja i nauka gry – szachy w środowisku,
– nawiązywanie przyjaźni, wypełnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
– wyłonienie mistrzów indywidualnych i drużynowych.

III
Termin i miejsce rozgrywek:
– turnieje będą rozgrywane w szkołach w Hrubieszowie, /niedz. godz.. 13-17/
– rozegranych zostanie 10 turniejów systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,
tempo gry – P-15 minut na partię dla zawodnika, kojarzenie komputerowe.

IV
Terminarz:

Turniej nr 1 – 14 .09. 08 r. – ZS nr 1
Turniej nr 2 – 12 .10. 08 r. – ZS nr 2
Turniej nr 3 – 09. 11. 08 r.- ZS nr 3
Turniej nr 4 – 30. 11. 08 r. – Gim. nr 1
Turniej nr 5 – 14. 12. 08 r. – Gim. nr 2
Turniej nr 6 – 11. 01. 09 r.- Gim. nr 3
Turniej nr 7 – 15. 02. 09 r. – Sz.P. nr 2
Turniej nr 8 – 15. 03. 09 r. – Sz.P. nr 3
Turniej nr 9 – 12. 04. 09 r. – Sz.P. nr 2
Turniej nr 10 – 10. 05. 09 r. – Sz.P. nr 2

Podsumowanie turnieju 1 czerwca 2009 r. w Szk. Podst. nr 2

***

Uwaga!
Terminy turniejów mogą ulec zmianie, o czym poinformujemy.

V
Uczestnicy:

1. Prawo startu maja uczniowie szkół średnich, gimnazjów, szkół podst., przedszkoli /drużyna 4-osobowa – 3 chłopców + 1 dziewczyna/, oraz seniorzy z terenu Powiatu.

2. Będzie prowadzona oddzielna punktacja w kat. dziewcząt i chłopców:
– szkoły podstawowe:
młodzicy – kl. 1-3 tj. rocznik 1999 – 2005,
juniorzy młodsi – kl. 4-6 tj. rocznik 1996 – 1998,
– gimnazja :
juniorzy – kl. 1-3 tj. rocznik 1993 – 1995,
– szkoły średnie :
juniorzy starsi – kl. 1-3 tj. rocznik 1990 – 1992,
– seniorzy :
1988 i starsi,
– punktacja drużynowa – w kategorii szkół.

3. Zawodnicy powinni zgłosić się w dniu turnieju przed godz. 12.45.

VI
Klasyfikacja końcowa Turnieju Grand Prix 2009.

W klasyfikacji końcowej będzie liczona ilość punktów zdobytych przez zawodnika- zawodniczkę w ośmiu turniejach (najlepszych dla danego zawodnika). Zawodnicy startujący mniej niż w pięciu turniejach nie będą liczeni w punktacji końcowej. W przypadku równej ilości punktów o kolejności zadecyduje ilość zajętych I miejsc, a następnie II, i III, itd.

VII
Nagrody

Zwycięzcy punktacji generalnej w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary ufundowane przez Starostę Hrubieszowskiego i Burmistrza Miasta. Troje najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach otrzyma medale, a wszyscy uczestnicy (startujący w nie mniej niż pięciu turniejach) pamiątkowe dyplomy.

Sędzia Szachowy kl. II
Pszeniczka Mieczysław

Link do terminarzu rozgrywek umieściliśmy na stałe w prawym menu -> Sport -> Szachy Terminarz