Szkolny Związek Sportowy

Dnia 29.04.1964 r. powołano Zarząd Powiatowy Szkolnego Związku Sportowego przy Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie. Został opracowany regulamin działania nieco później statut, na Walnych Zebraniach jest wybierany Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Reklamy

Głównym zadaniem tego związku była i jest popularyzacja różnych dyscyplin sportowych wśród młodzieży szkolnej z powiatu hrubieszowskiego poprzez organizowanie zawodów międzyszkolnych, przeprowadzanie kursów na Młodzieżowych Organizatorów Szkolnych, sprawdzianów na Powszechną Odznakę Sportową, organizacja obozów sportowych, opieka nad SKS i MKS, itp. Był i jest opracowywany kalendarz imprez dla szkół podstawowych i średnich – do 1999 r., a od 1.09.2000 r. doszły zawody gimnazjalne.

W różnych latach prowadzone było współzawodnictwo szkół. Po każdych zawodach sporządzany jest komunikat z rezultatami rywalizacji zespołowej i indywidualnej, który jest wysyłany do szkół, wyższych agent SZS, czasami do prasy, obecnie do gazety internetowej lubiehrubie.pl.

Powiatowy SZS był współorganizatorem również i innych zawodów z różnymi stowarzyszeniami, organizacjami, szkołami czy klubami sportowymi. Wielu znakomitych zawodników, którzy reprezentowali „Unię- Hrubieszów i inne kluby z miasta oraz powiatu hrubieszowskiego (byli nawet reprezentantami POLSKI!) pierwszy kontakt z ulubioną dyscypliną sportową miało podczas zawodów SZS.

Pierwszym organizatorem tych zawodów był nauczyciel w-f w LO Hrubieszów mgr Antoni Weremko, później nauczyciel w-f w SP 1 Hrubieszów mgr Roman Giergiel, a od 1974 r. do 2006 r. włącznie, nauczycielka w-f z SP 1 w Hrubieszowie mgr Janina Ewa Kitlińska. Od 2007 r. organizatorem został nauczyciel w-f w ZS 2 Hrubieszów mgr Zbigniew Krawczuk.

Powiatowy i Rejonowy SZS (działał w okresie 1976 – 1998, kiedy nie było powiatów w kraju) dotychczas zorganizował zawody w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, badminton, lekkoatletyka, tenis stołowy, szachy, unihokej, biegi przełajowe, gimnastyce, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo sprawnościowe (tzw. „Błękitna Sztafeta- dla dziewcząt i „Złoty Krążek- dla chłopców), biegi na nartach, saneczkarstwo.

Zawody najczęściej przeprowadzano na obiektach otwartych i salach HOSiR („Unii-), SP1, SP2, SP3, „Staszica- i „Mechanicznej- w Hrubieszowie, Dołhobyczowie, Werbkowicach, Mirczu, Kryłowie, Horodle, Hulczu, Turkowicach.

Od 2000 roku zawody przeprowadzane są w trzech grupach szkół: szkoły podstawowe tzw. „Igrzyska-, gimnazja tzw. „Gimnazjada- i szkoły ponadgimnazjalne tzw. „Licealiada-. W sumie obecnie organizowanych jest ponad 50 imprez powiatowych w trakcie roku szkolnego. Powiatowy SZS organizuje również zawody rejonowe (międzypowiatowe) i wojewódzkie SZS.

Od 1999 r. wszystkie zawody powiatowe finansuje Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, wcześniej zawody finansował Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Zamościu i Lublinie.

Od wielu lat, aby wystartować w zawodach powiatowych, wcześniej powinny być przeprowadzane zawody gminne czy miejskie w Hrubieszowie. Niestety najgorsza sytuacja jest z zawodami miejskimi, ponieważ ciągle są kłopoty z tym, kto powinien organizować te zawody i kto powinien je finansować.

Po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, Zarząd Powiatowego SZS w Hrubieszowie od 5 marca 2004 wygląda następująco: przewodnicząca mgr Bielecka Marzena SP 2 Hrubieszów, wiceprzewodniczący mgr Zbigniew Krawczuk ZS 2 Hrubieszów, (organizator imprez od 2007 r.) i mgr Wiesław Grzyb Gim 3 Hrubieszów, członkowie: mgr Mirosław Kamień Gim Horodło, mgr Bartek Sadowski Gim Werbkowice, mgr Józef Czerniak dyr. Gim Mircze, mgr Andrzej Podlewski Gim 1 Hrubieszów, mgr Anna Kosakowska Gim Moniatycze, mgr Marta Staszczuk Gim Dołhobyczów, mgr Urszula Przytuła Gim Mircze – sekretarz zarządu, mgr Janina Ewa Kitlińska organizator imprez, obecnie członek. Komisja Rewizyjna: przewodniczący mgr Henryk Lebiedowicz ZS 1 Hrubieszów, członkowie: mgr Małgorzata Muzyczuk ZS 4 Hrubieszów i mgr Zbigniew Janeczko dyr. LO Horodło.

opracował – mak

zobacz zdjęcia >>