Sztafetowe Biegi Pamięci

2 listopada b.r. uczniowie szkół: Gminnego Gimnazjum w Moniatyczach i Kozodawach oraz Szkół Podstawowych w Koble i Czerniczynie, uczestnicząc w corocznym Sztafetowym Biegu Pamięci, oddali hołd pomordowanym i poległym podczas walk narodowowyzwoleńczych w czasie zaborów i wojen XX wieku.

Reklamy

Stało się już tradycją, że z okazji Święta Zmarłych Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach – jako organizator, odwiedza Miejsca Pamięci Narodowej, mogiły i cmentarze miasta i gminy Hrubieszów. Trasę Biegu wyznaczały: pomnik w lasku Dębinka w Hrubieszowie, upamiętniający jedno z wielu miejsc, gdzie Niemcy dokonywali masowych mordów podczas II wojny światowej, cmentarz wojskowy w Hrubieszowie, cmentarz wojenny w Husynnem, kapliczka św. Jana Nepomucena w Moroczynie, kapliczka z 1906 roku w Szpikołosach – upamiętniająca prześladowania unitów przez władze carskie oraz zbiorowa mogiła żołnierzy polskich w Moniatyczach, poległych w 1920 roku.

Uczestnicy biegu oddali także hołd Stanisławowi Staszicowi, twórcy dawnego Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, zapalając znicz przy pomniku w Dziekanowie oraz Mieczysławowi Fucie, kierownikowi Szkoły Podstawowej w Dziekanowie w latach 1936-1940, którego po aresztowaniu w 1940 roku więziono w wielu obozach koncentracyjnych.

Bieg nie ma formy rywalizacji sportowej. Jest lekcją historii i patriotyzmu. Przystankom przy miejscach pamięci towarzyszyła chwila zadumy, złożenie wiązanki i zapalenie zniczy.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki