Sztafetowy Bieg Pamięci

Hrubieszów

Reklamy

31 października 2008 roku dzieci i młodzież z terenu Gminy Hrubieszów oddadzą hołd pomordowanym i poległym podczas walk narodowowyzwoleńczych w czasie zaborów i wojen XX wieku.

Sztafetowy Bieg Pamięci, bo taką formę pamięci narodowej przyjął organizator – Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach, odbędzie się na trasie: Hrubieszów (cmentarz wojskowy), Husynne (cmentarz wojenny), Moroczyn (kapliczka św. Jana Nepomucena), Szpikołosy (kapliczka z 1906 roku – upamiętnia prześladowania unitów przez władze carskie), a zakończy w Moniatyczach (zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych w 1920 roku).

Bieg rozpocznie się o 11.00 od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy pomniku w lasku Dębinka w Hrubieszowie, upamiętniającym jedno z wielu miejsc, gdzie hitlerowskie Niemcy dokonywały masowych mordów. Uczestnicy biegu złożą również wiązanki przy pomniku Stanisława Staszica w Dziekanowie, oddając hołd wielkiemu dobroczyńcy Ziemi Hrubieszowskiej – twórcy dawnego Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego.

Bieg Pamięci nie jest imprezą masową. Uczestniczą w nim przedstawiciele kilku szkół z terenu gminy Hrubieszów.

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając