Sztafetowy Bieg Pamięci

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Hrubieszów, Husynne, Moroczyn, Dziekanów, Szpikołosy, Moniatycze to miejscowości, które odwiedzili uczestnicy Sztafetowego Biegu Pamięci, zorganizowanego w przeddzień Święta Zmarłych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach.

Uczestniczyli w nim uczniowie Szkół Podstawowych z Moniatycz i Ślipcza oraz uczniowie Gimnazjów z Moniatycz i Kozodaw.

Ta cykliczna impreza ma na celu m.in.: oddanie hołdu pomordowanym i poległym podczas walk narodowowyzwoleńczych w czasie zaborów i wojen XX wieku oraz przybliżenie historii Miejsc Pamięci Narodowej na terenie miasta i gminy Hrubieszów.

Uczestnicy Biegu zapalili znicze przy pomniku w lasku Dębinka, na Cmentarzu Wojskowym w Hrubieszowie, Cmentarzu Wojennym w Husynnem, przy kapliczkach w Moroczynie i Szpikołosach oraz na zbiorowej mogile żołnierzy polskich, poległych w 1920 roku, w Moniatyczach. Uczestnicy biegu zapalili również znicz przy pomniku Stanisława Staszica w Dziekanowie, oddając hołd wielkiemu dobroczyńcy Ziemi Hrubieszowskiej – twórcy dawnego Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego.

Bieg Pamięci nie jest imprezą masową, a uczestniczą w nim przedstawiciele kilku szkół z terenu gminy Hrubieszów.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

zobacz zdjęcia >>